Hulp van ouders

Hulp van ouders

Vaak willen ouders hun kind helpen bij de aankoop van een woning van hun kind. Er zijn verschillende manieren waarop zij hun kind kunnen helpen. Iedere mogelijkheid heeft zijn voor- en nadelen. Hieronder staan de meest gebruikelijke manieren om een kind te helpen. Wij gaan hier uit van het helpen op financieel gebied, helpen met klussen en verhuizen wordt vaak ook op prijs gesteld natuurlijk!

De onderstaande mogelijkheden kunnen overigens ook in combinatie met elkaar worden gedaan. Wanneer duidelijk wordt dat ouders kunnen helpen, stellen we altijd voor om een gesprek aan te gaan met de ouders erbij. Daarnaast verwijzen we naar dit onderdeel op onze website om alvast meer informatie te geven.

Omdat iedere situatie anders is kan niet worden aangegeven wat de beste manier is om te helpen, daar moet advies op worden gegeven. Bankadviseurs hebben andere belangen dan wij. Wij zijn onafhankelijk en daardoor kunt je van ons het beste advies verwachten over de beste mogelijkheden. Neem contact met ons op om maatwerkadvies te krijgen.

Belastingvrij schenken

Het is mogelijk om een kind belastingvrij een bedrag te mogen schenken. Dat mag jaarlijks € 5.229 (2014) bedragen. Hierboven is er belasting verschuldigd. Het is mogelijk een kind eenmalig een verhoogd bedrag te geven voor de aankoop van een woning.

De “vrije verhoogde vrijstelling” bedraagt € 25.096 (2014). Deze kan worden verhoogd tot € 52.281 (2014) wanneer er een aankoop voor een woning wordt gedaan. Dat betekent dus dat er een bedrag van € 27.185 (2014) extra kan worden geschonken. Deze bedragen moeten in één keer worden geschonken. Tot 01-01-2015 is er een extra vrijstelling ten behoeve van de eigenwoning. 

Het schenken van een groot bedrag ineens bespaart schenkbelasting. Het kan in sommige situaties wenselijk zijn om geen bedrag ineens te schenken. Bijvoorbeeld als het geld later zelf nog nodig is. Maar ook kan het voordeliger zijn, fiscaal gezien, om het bedrag te lenen aan het kind. Hierover wordt meer beschreven onder het kopje “Fiscaal vriendelijk lenen”.

Deze vrijstelling is alleen mogelijk voor kinderen tot 40 jaar. Wanneer de partner van een kind nog geen 40 jaar is, dan is het mogelijk om een beroep te doen op de regeling dat er ook geen schenkbelasting verschuldigd is wanneer er een partner jonger is dan 40 jaar.

Het is niet mogelijk om alleen de hoge schenking voor de woning te doen en de vrije schenking op een later moment te doen. De combinatie van deze schenking is ideaal, omdat met de vrije schenking veelal de aflossingslasten flink gedrukt kunnen worden. Wij vertellen hier graag meer over.

Wij begeleiden het hele traject omtrent de schenking om zo vragen en problemen achteraf te voorkomen. Er is een aantal vormvereisten waaraan deze schenking moet voldoen.

Borgstelling / Garantstelling

Borgstelling is niet toegestaan bij een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie. Daar moeten schuldenaren alles volledig op eigen kracht kunnen dragen. Borgstelling wordt verder alleen toegestaan door de ouders van een kind. Anderen kunnen niet garant staan. Ouders moeten aantoonbaar financiële ruimte hebben om in te kunnen staan voor hun kind en vaak is het hebben van een eigen woning ook een vereiste.

Wanneer het inkomensperspectief van een kind goed is, maar nu nog niet toereikend is voor een gewenste woning, dan is het bij bepaalde geldverstrekkers mogelijk om ouders garant te laten staan voor de lening van hun kinderen. Feitelijk geven zij aan dat ze ervoor instaan dat hun kind de verplichtingen tegen de geldverstrekker na zullen komen en wanneer ze dit niet doen dat zij de rentelasten zullen gaan voldoen.

Voorkomende situaties zijn bijvoorbeeld een afgestudeerd kind, een kind zonder onvoorwaardelijke intentieverklaring van de werkgever of een startend ondernemer. De verwachting is dat het inkomen snel fors zal stijgen (in ieder geval binnen 5 jaar tot het niveau dat de lening zelfstandig kan worden gedragen), maar op dit moment is het (toets-) inkomen nog niet toereikend. Minimaal moet 70% van de lasten al op eigen kracht gedragen kunnen worden. De garantsteller moet zelf op basis van de normen voldoende ruimte hebben om vrij de overige 30% te kunnen betalen. Er dient rekening gehouden te worden met de vaste woonlasten en overige schulden en financiële verplichtingen die een garantsteller heeft. 

Het kopen van een woning op basis van het aanwezige toetsinkomen zorgt ervoor dat er geen passende woning gefinancierd kan worden. Met het ook op de toekomst is een andere, duurdere woning wenselijk. De hypotheek waarbij ouders garant staat wordt bij diverse geldverstrekkers aangeboden onder speciale namen zoals de Generatiehypotheek. Feitelijk is het allemaal hetzelfde, het komt neer op het meetekenen van de ouders. 

Wat houdt meetekenen precies is?

Het kind wordt, eventueel met partner, eigenaar van de woning. Op de hypotheekofferte worden ook de namen van de ouders vermeld. Zij moeten de hypotheekofferte ook mede-ondertekenen en worden voor de kredietwaardigheid hetzelfde getoetst als hun kinderen. 

Hierdoor zijn zij ook hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de hypotheek voortvloeien. In beginsel is dit de betaling van de rente. Pas wanneer er maanden achterstand of er verkoop met een verlies plaatsvindt zal de ouder voor een (rest-) schuld (kunnen) worden aangesproken.

De garantstelling is vanuit de geldverstrekker (en vanuit de ouders) bedoeld als een tijdelijke oplossing. Deze mogelijkheid is er alleen maar als er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid perspectief is op het zelfstandig kunnen dragen van de volledige woonlasten binnen een periode van 5 jaar. 

Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door een verklaring over het te verwachten carrièrepad en het bijbehorende inkomen, het aangeven dat er na nog een tijdelijk dienstverband een vast contract volgt (met een eventueel hoger inkomen) of doordat de huidige cijfers van een (startend) zelfstandig ondernemer al op een dusdanig niveau zitten dat te verwachten is dat dit doorzet. De ouders moeten ook de hypotheekakte bij de notaris ondertekenen.

Het ontslag van hoofdelijke mede-schuldenaarschap wordt door ons aangevraagd bij de geldverstrekker op het moment dat het zelfstandige inkomen hiervoor toereikend is. Wij maken de berekening op het moment dat onze relatie hierom vraagt. Aan dit verzoek kunnen kosten verbonden zijn. Denk aan kosten van de aanbieder, de kosten van onze begeleiding en eventuele notariskosten. Vaak kan het echter door middel van een onderhandse akte worden geregeld en zijn deze notariskosten niet van toepassing.

Fiscaal vriendelijk lenen

De familiebank 

Dit onderwerp is hier uitgebeid beschreven.