SEPA-machtiging

SEPA-machtiging

Bij een rente-aanbod zit altijd een SEPA-machtiging als bijlage. Dit is een document dat moet worden ondertekend om de geldverstrekker, volgens de geldende richtlijnen, te machtigen om maandelijks de verschuldige bedragen te mogen incasseren. Het betreft een standaardmodel. Hieronder een voorbeeld. Tevens een toelichting met invulinstructies. 

Per geldverstrekker kan het model iets afwijken. De strekking is hetzelfde. Er zijn vaak 3 bladzijden. Eén met een toelichting. En twee invulbladen. Lees het eerste blad. De tekst staat hieronder. Wanneer de lasten van één rekening mogen worden afgeschreven, dan is alleen het eerste invulblad nodig. 

Invulblad

Bekijk waar je iets moet invullen. Schrijf duidelijk en bij voorkeur met blauwe pen.

Noteer je telefoonnummer als dat gevraagd wordt.

Vaak wordt er gevraagd welk percentage er mag worden afgeschreven. Vul hier altijd "100" in. Documenten waarbij dit NIET ingevuld is, moeten wij afkeuren. De geldverstrekker keurt het anders in een later stadium zelf af. 

Vul hier de IBAN in waarvan de lasten mogen worden geïncasseerd. Bespreek eventueel met je partner of dit een (nieuwe) gezamenlijke rekening wordt. Wij kunnen een gezamenlijke betaalrekening bij ABN AMRO aanvragen. Wanneer het nummer nog niet bekend is, vul dan de huidige IBAN in Het is uiteraard mogelijk om later de IBAN te wijzigen. Afhankelijk van de tijdsdruk in een dossier is het verstandig om niet te wachten tot het moment dat er een (nieuw) IBAN bekend is. Overleg eventueel hierover met ons. 

Vul bij "op naam van" de namen van de rekeninghouder (s).

Het is dubbelop, maar bij naam rekeninghouder moet wederom worden ingevuld wie de rekeninghouder (s) is of zijn.

Bij de ondertekening moet de naam, plaats en datum worden ingevuld. Ook moet iedere rekeninghouder zelfstandig ondertekenen. Ondertekenen namens een partner is niet toegestaan. 

Het ingevulde en ondertekende formulier moet als apart document worden gescand en aan ons worden aangeboden. Wij controleren dit document.

Let op:

Wanneer de wens is om de totale lasten van meerdere rekeningen af te schrijven, dan zijn beide formulieren nodig. In andere situaties niet. Wij adviseren altijd de incasso van 1 rekening te laten plaatsvinden. Het eventueel verdelen van de (gezamenlijke) lasten kan ook op die manier.Het is om fiscale redenen niet gewenst wanneer de lasten van de rekening van de partner worden afgeschreven, wanneer deze geen eigenaar van de woning is. De meest voorkomende fout is dat niet het percentage is ingevuld. Controleer daarom of je dit hebt ingevuld.

SEPA Toelichting

SEPA Invullen