De koopovereenkomst

De koopovereenkomst

Als een aankoop rond is, dan worden alle gemaakte afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst. Dit heet de voorlopige koopovereenkomst, omdat de levering van de woning pas later bij de notaris plaatsvindt. Juridisch gezien koop je wel, dus alle vastgelegde rechten en verplichtingen zijn rechtsgeldig. 

Het opstellen van de koopovereenkomst

Wanneer er door koper en verkoper overeenstemming is bereikt over de koopsom van een woning en overige voorwaarden dan zal er een koopovereenkomst moeten worden opgesteld. Deze koopovereenkomst moet aan de notaris worden aangeboden, zodat deze weet dat er een overdracht gepland staat. De verkopend makelaar stelt meestal de koopovereenkomst op. In Amsterdam wordt de koopovereenkomst altijd opgesteld door de notaris die ook de overdracht verzorgt. 

Waar een koper is, is er ook een verkoper. Toch is het gebruikelijk dit document koopovereenkomst te noemen, vanuit het perspectief van de koper.

Wanneer er geen verkopend makelaar is, dan verzorgt de verkoper voor het laten opstellen van de koopovereenkomst. Wij adviseren, om de belangen van zowel koper als verkoper te dienen, een notaris te vragen om de koopovereenkomst dan op te laten stellen. Het is in dergelijke situaties gebruikelijk om de kandidaat-koper de notaris te laten kiezen. De notaris die belast wordt met de overdracht van de woning is dan de meest voor de hand liggende notaris om te kiezen.

De kosten voor het opstellen van de koopovereenkomst zijn meestal voor de verkoper.

De voorwaarden van de koopovereenkomst

In de koopovereenkomst komen de voorwaarden naar voren die er zijn gesteld bij de onderhandelingen met betrekking tot de aankoop. Voorwaarden willen toevoegen nadat het bedrag en de voorwaarden eerder al zijn overeengekomen is vaak zeer lastig.

De te stellen voorwaarden kunnen zeer divers zijn. Deze kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met de datum van overdracht, het voorbehoud van financiering, de termijn waarbinnen de hypotheek rond moet zijn, het wel of niet verstrekken van een energieprestatiecertificaat of anderszins.

Wanneer wij de aankoopbemiddeling verzorgen dan waarborgen wij altijd voor dat er geen financieel risico wordt gelopen met betrekking tot de voorwaarden die er worden gesteld en zorgen er daarnaast voor dat er voldoende tijd is om de hypotheek rond te krijgen. Wij zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor het bewaken van alle afgesproken termijnen.

De betekenis van de koopovereenkomst

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst heb je nog drie (werk-) dagen wettelijke bedenktijd. Hier kan niet van worden afgeweken. Dat betekent dat je in deze drie dagen nog zonder opgave van reden van de koop kan afzien. Wil je na deze termijn van de koop afzien dan moet hier een reden voor zijn. Als er geen reden voor is dan is de verkoper gerechtigd tot het incasseren van een schadevergoeding die veelal 10% van de overeengekomen koopsom bedraagt. Als de werkelijke schade hoger is dan is dit zelfs een hoger bedrag. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is de koop na het ondertekenen een feit. De woning wordt echter pas overgedragen bij de notaris, als de financiering rond is.

De inhoud van de koopovereenkomst

De tekst in de koopovereenkomst is juridische taal. Om deze reden wordt de inhoud vaak als lastig ervaren. Wij geven hieronder meer informatie over de inhoud van de koopovereenkomst. Wij bieden een groot aantal downloads aan van documenten die mogelijk een rol gaan spelen bij de aankoop van een woning.

Tips voor mensen die een woning hebben gekocht

Wanneer je een woning hebt gekocht dan moet je verhuizen. Daarnaast is er nog een groot aantal andere zaken dat geregeld moet worden. Om mensen die gaan verhuizen goed te ondersteunen hebben we een cheklist opgenomen, zodat niets wordt in de toch al drukke periode rond het aankopen van een woning en regelen van de hypotheek.

 

De bezichtiging van de woning op de dag van overdracht

De dag van de overdracht bij de notaris is het verstandig om de woning nog een keer te inspecteren. Doelstelling is om vast te stellen of de woning zodanig wordt opgeleverd als dat vooraf is overeengekomen. Als er roerende zaken zijn overgenomen, dan moeten deze worden geïnventariseerd. Daarnaast is het goed om vast te stellen of de elektriciteit werkt, alle apparatuur het nog doet, er geen nieuwe (verhuis-) schade is en de woning netjes is achtergelaten.

Daarnaast worden de meterstanden van water, gas en elektriciteit opgenomen. Deze meterstanden moeten worden doorgegeven aan de nieuwe leverancier. Waterlevering blijft aangeleverd worden door dezelfde leverancier, maar gas en elektriciteit kan worden aangeleverd door een zelf te kiezen partij. 

Bijlagen op de koopovereenkomst

Voorkomende bijlagen op de koopovereenkomst zijn de lijst van zaken en de ontvangstbevestiging. De lijst van zaken is een overzicht waarin staat welke zaken achterblijven in de woning en welke worden meegenomen door de verkoper. Soms worden roerende zaken tegen betaling aangeboden aan de koper. De ontvangstbevestiging is bedoeld als document waarin de wettelijke bedenktijd voor de koper wordt benadrukt. Ook zal de verkopend makelaar relevante documenten met betrekking tot de woning vermelden in de koopovereenkomst en voor zover dit nog niet was gebeurd alsnog aanleveren. Er wordt door koper getekend voor ontvangst van deze documenten.