De verbouwingsspecificatie

De verbouwingsspecificatie

Algemeen

Sluit je een hypotheek af en ga je verbouwen, dan willen de geldverstrekkers en de taxateur weten wat er verbouwd gaat worden. Ook als er sprake is van meerwerk bij een nieuwbouwwoning, van de aannemer of zelfstandig, moet gespecificeerd worden aangegeven wat er gaat gebeuren. Er moet een begroting worden gemaakt van de kosten van de werkzaamheden (loon- en materiaalkosten) en die begroting moet gespecificeerd worden aangeleverd.

Samenhang bouwdepot

Op het moment dat er geld wordt gedeclareerd uit het bouwdepot zal de geldverstrekker nagaan of de declaratie overeenkomst met de specificatie. De in de specificatie genoemde kosten worden in een bouwdepot aangehouden. 

Samenhang hypotheekofferte

De verbouwingsspecificatie moet altijd aan de geldverstrekker worden aangeleverd en is onderdeel van de aan te leveren stukken.

Samenhang taxatierapport

De verbouwingsspecificatie moet altijd worden aangeleverd aan ons ter controle. Wij bieden deze aan de taxateur aan. De taxateur doet een inschatting van de waarde na verbouwing op basis van de beschreven werkzaamheden en begrote kosten.

Samenhang financieringsopzet

De verbouwingsspecificatie moet overeenkomen met de financieringsopzet, waarop staat hoe de financiële middelen worden aangewend. Er is geen enkele afwijking toegestaan.

Begroting

Er is een zekere afwijking mogelijk, omdat het een begroting betreft. Het is niet (altijd) nodig om facturen aan te leveren, het zelfstandig maken van een begroting is voldoende.

Overschot

Een overschot in het bouwdepot, na volledige afronding van alle werkzaamheden zal altijd moeten worden aangewend voor de aflossing op de hypotheek. 

Stelpost onvoorzien / overig

Dit is niet toegestaan, omdat dit nooit waardevermeerderend is en te vaag voor geldverstrekker en taxateur. Het is voorzichtigheidshalve belangrijk om iedere individuele post wat ruimer te begroten.

Sloopkosten

Deze kosten zijn niet waardevermeerderend. Daarom kun je deze kosten niet begroten. 

Zelfwerkzaamheid

Het is niet toegestaan om kosten voor zelfwerkzaamheid te begroten, ook niet voor aannemers.

Tips bij invullen verbouwingsspecificatie en toelichting op afwijkingen uiteindelijke kosten

Download de bijlage onderaan deze pagina! Verder: Op het model betekent een 1 dat de werkzaamheden volledig in eigen beheer plaatsvinden en dus dat het zelf wordt verricht. Bij een 2 betekent het dat de werkzaamheden verplicht voortvloeien op grond van een bouwkundig rapport. Vanuit de eisen van de geldverstrekker.