HFAP | Aankoopbemiddeling | Vragen die we stellen

Wat doen wij voor je bij aankoopbemiddeling?

Hieronder een overzicht van vragen die wij beantwoord willen krijgen in het aankoopbemiddelingsproces. Op deze manier waarborgen wij dat er onbezorgd kan worden aangekocht. We gaan hieronder uit van de aankoop van een bestaande woning. Als apart onderdeel zijn de specifieke werkzaamheden benoemd die wij verrichten bij een appartement of wanneer er sprake is van erfpacht. 

Algemeen
Wie is de verkoper?
Wat is reden van verkoop van de woning?
Heeft de verkoper toestemming nodig van zijn bank om te kunnen verkopen?
Wat is de gewenste termijn voor het overdragen van de woning?
Wat was de aankoopsom van de woning?
Wat zijn de verrichte verbouwingswerkzaamheden na aankoop?
Wat zijn de gebreken aan de woning?
Hoe lang staat de woning al in de verkoop?
Wat is de hoogte van de hypotheek van de verkoper?
Wat zijn er voor bijzonderheden met betrekking tot het eigendom?
Heeft de verkoper al een nieuwe woning gekocht?
Wat voor energielabel heeft de woning?
Zijn er nog garanties op apparatuur, bouw of verbouwing?
Zijn er leaseovereenkomsten die moeten worden overgenomen?
Is er sprake (geweest) van bodemverontreiniging?
Wat is de meest recente WOZ-waarde?
Wat zijn de gebruikslasten geweest van de  verkoper? (energie / belastingen)
Wat zijn de roerende zaken die achterblijven / ter overname worden aangeboden?
Is er sprake van gedwongen verkoop?
Is er sprake van asbest?
Is er sprake van een gemeentelijke aanschrijving?
Zijn er erfdienstbaarheden van toepassing?
Is er sprake van een monument of zijn er andere beperkingen?
Wat is de ouderdom van de CV-installatie / (HR-) ketel?
Wat is de gezinssamenstelling van de buren?
Is er sprake geweest van lekkages?
Zijn er bijzonderheden te zien in het bestemmingsplan?
Is er sprake van een ABC-constructie?
Kent de gemeente een huisvestingsvergunningsplicht?
Zijn er energiebesparende maatregelen getroffen?
Wat is de bouwkundige staat van de woning?
Welk bedrag is er benodigd voor direct en op termijn noodzakelijk onderhoud?
Wat is de Kadastrale afgrenzing van het perceel?
Op welke manier is de woonoppervlakte gemeten?
Is (een deel van) de woning verhuurd?
Welke woningen zijn er recent verkocht in de omgeving en voor welk bedrag?
Welke informatie is er allemaal over de woning beschikbaar?
Is er een verkopende makelaar betrokken bij de verkoop?
Is er een vrije keuze voor de notaris met betrekking tot de levering?
Zijn er bijzonderheden te melden met betrekking tot het onderpand?
Zijn er subsidies met betrekking tot de verbouwingsplannen?
 
Appartement
Wat behoort er allemaal tot het appartementsrecht? (splitsingsakte)
Wat is de stemverhouding binnen de VVE?
Is er sprake van een actieve VVE? 
Wat is er verzekerd op de (collectieve) opstalverzekering?
Wat is de maandelijkse bijdrage aan de VVE?
Zijn er besluiten genomen die inhouden dat er extra stortingen moeten plaatsvinden?
Is er sprake van een meerjarig onderhoudsplan?
Welk bedrag is er gereserveerd voor toekomstig onderhoud?
Wat staat er in de notulen van de laatste vergaderingen?
Is de VVE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Is het mogelijk om een dakterras of opbouw te plaatsen?
Zijn de buren actief betrokken bij de VVE?
Welk onderhoud heeft er recentelijk plaatsgevonden?
Is de VVE ooit betrokken geweest bij geschillen?
Is er een huishoudelijk reglement?
Is er sprake van een verantwoorde functiescheiding binnen de VVE?
Hoe zien de financiële stukken van de VVE eruit?
Is er sprake van geluidsoverlast?
Is er een eigen berging / kelder aanwezig?
Heeft één eigenaar een meerderheidsaandeel binnen de VVE?
Is er toestemming om tussen koop en levering in de VVE te zitten?
 
Erfpacht
Tot wanneer loopt de erfpachtovereenkomst?
Wat is de huidige canon?
Is er sprake van een obligatoire overeenkomst?
Is het mogelijk de erfpacht eeuwigdurend af te kopen?
Wat is de getaxeerde grondwaarde?
Is het mogelijk de grond in eigendom te verkrijgen?
Welke erfpachtvoorwaarden zijn er van toepassing?
Wie is de eigenaar van de grond?