Na passeren

De periode na passeren

Nadat de hypotheek is gepasseerd wordt de hypotheek in beheer genomen bij de afdeling beheer van de geldverstrekker. Hieronder staat informatie beschreven over de zaken om rekening mee te houden. 

Incasso rente en aflossing

De eerste incasso van de rente vindt vaak plaats na 1 volledige kalendermaand. Wanneer er na ongeveer de 15de van maand wordt gepasseerd dan zal de eerste incasso vaak de periode beslaan van 1,5 maand. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat de lasten veel hoger zijn dan berekend. Er wordt een specificatie verzonden door de geldverstrekker waarop staat wat de geïncasseerde rente en aflossing is. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning kan er soms voor worden gekozen om de rente en de aflossing van gedurende de looptijd te laten incasseren van uit het bouw- of rentedepot. Als er vragen zijn over de incasso, stuur ons dan altijd de specificatie toe en een bewijsstuk van de afschrijving. 

Ontvangen (maandelijkse) teruggave rente en kosten

Op of omstreeks de 15de van iedere maand wordt de belastingteruggave ontvangen als deze is aangevraagd. In het jaar dat de hypotheek ingaat en er kosten worden betaald in verband met de financiering van de eigenwoningschuld kan het zijn dat belastingteruggave hoger is dan de jaren erna. 

Incasso verzekeringen

Verzekeringen die worden afgesloten in verband met (de financiering van) de eigenwoning moeten altijd vooruit worden betaald. 

Tweede jaar

Het eerste kalenderjaar nadat de (nieuwe) hypotheek is ingegaan is er sprake van een normaal jaar. Bij een nieuwbouwwoning kan dit later zijn. De maandelijkse betalingen worden dan overeenkomstig het berekende maandbedrag.

Bouwdepot

Alles over het bouwdepot vind je hier.

Datum verhuizing en inschrijving BRP doorgeven

Wij vernemen het graag wanneer het nieuwe adres wordt gezien als nieuw hoofdverblijf en per wanneer de inschrijving plaatsvindt in de Basisregistratie Persoonsgegevens van de Gemeente. Waar nodig zorgen wij voor het doorgeven van de nieuwe adresgegevens. Wij adviseren altijd om inschrijving in een nieuwe woning zo laat mogelijk te doen wanneer de nieuwe woning een hogere WOZ-waarde heeft dan de oude woning. Het eigenwoningforfait geldt vanaf het moment van inschrijven in de nieuwe woning.

Verborgen gebreken

Het kan helaas gebeuren dat er verborgen gebreken worden waargenomen. Hier kun je meer informatie lezen over wat te doen in dergelijke situaties. 

Filmpje NN

Hier een filmpje van Nationale Nederlanden over de informatie die ze versturen na passeren. Op deze manier bieden ze duidelijkheid over wat je kunt verwachten met betrekking tot de eerste betaling en wat er mogelijk is qua online inzicht in de hypotheeksituatie.