Kan ik korting krijgen op de hypotheekrente?

Kortingen op hypotheekrente

Geldverstrekkers zijn wettelijk verplicht sinds 2013 om iedereen die voldoet aan dezelfde voorwaarden en kenmerken dezelfde rente aan te bieden. Het is dus niet meer mogelijk om te onderhandelen over de hoogte van de hypotheekrente. Dit is een geruststellende gedachte, want je weet zeker dat je gewoon de beste rente aangeboden krijgt. 

Binnen het toegestane kader van de wetgevingen zijn sommige kortingen nog steeds mogelijk. Hieronder wordt beschreven welke kortingen wij kunnen verzorgen. 

Korting vanwege betaalpakket

De grootbanken Rabobank, ING, ABN AMRO en SNS geven korting op hun hypotheekrente wanneer er een betaalrekening wordt aangehouden bij de betreffende bank. Je wordt geacht de betaalrekening als hoofdrekening aan te houden, waarbij vaak de verplichting geldt dat onder meer het salaris wordt ontvangen op deze betaalrekening. De korting die er wordt verleend bedraagt ca. 0,2% en deze korting geldt zolang de betaalrekening wordt aangehouden. 

Kortingsbeleid geldverstrekker

Geldverstrekkers kunnen ervoor kiezen om tijdelijk een renteverlaging (actie) te voeren. Deze korting geldt dan niet alleen voor nieuwe klanten, maar moet ook gelden voor klanten die op dat moment hun rentevaste periode moeten herzien. Een nadeel van een actierente is dat niet zeker is dat in de toekomst er ook sprake is van een kortingsactie bij afloop van de rentevaste periode. Dit moet in overweging worden genomen bij het afsluiten van een hypotheek, zeker wanneer de rentevaste periode relatief kort is.

Korting vanwege efficiëntie

Intermediairs kunnen werk verrichten voor de geldverstrekker. De geldverstrekker bespaart hierdoor veel tijd. Het is niet toegestaan dat de geldverstrekker het intermediair hiervoor een vergoeding geeft. De wetgever en toezichthouder hebben wel toegestaan dat het mogelijk is om de vergoeding aan de klant te geven. Deze vergoeding is dan een korting op de rente. Wij hebben afspraken met een geldverstrekker waarbij wij deze korting mogen verstrekken aan onze relatie. Wij zijn dan verplicht om alle documenten via een speciale uploadmodule aan te bieden, waardoor de acceptanten van de geldverstrekker zeer efficiënt hun beoordeling kunnen doen. De rentekorting die wij kunnen aanbieden en die geldt voor de gehele looptijd bedraagt 0,1%. 

Korting vanwege aflosvorm

Diverse geldverstrekkers kennen een lagere rente op hypotheekvormen waarbij er sprake is van directe aflossing. Denk hierbij aan een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. De korting kan oplopen tot 0,25%. Hierdoor wordt aflossen interessanter gemaakt. Het is wel vaak zo dat deze geldverstrekkers gedurende de looptijd geen aanpassingen toelaten op de rente. Dus neemt de lening af ten opzichte van de waarde van de woning, dan wordt de rente niet aangepast. Wij beoordelen welke aanbieder, gemeten over de gehele looptijd, het beste uit de bus komt.

Korting vanwege onderpand

Er zijn aanbieders die ten aanzien van de financiering van nieuwbouwwoningen een gunstige tariefstelling hebben. Ook al wordt de volledige woning gefinancierd en is er sprake van een topfinanciering, dan nog wordt het rentetarief bepaald op basis van een verstrekking tot 90% van de marktwaarde. Hierdoor is er geen sprake van een forse topopslag. Zeker bij nieuwbouwwoningen die volledig gefinancierd worden en niet onder de NHG-grens vallen biedt dit interessante mogelijkheden. 

Korting vanwege aflossingen

Wanneer er gedurende de looptijd van de hypotheek aflossingen plaatsvinden, waardoor de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van de woning verbetert, dan kan een geldverstrekker een risicoopslag / topopslag laten vervallen. Dit gebeurt niet bij iedere geldverstrekker en zeker niet altijd automatisch.

Korting vanwege verpand vermogen

Een beperkt aantal geldverstrekkers kijkt niet alleen naar de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, maar ook naar het bij de geldverstrekker aanwezige spaar- of beleggingstegoed. Dit saldo wordt ten behoeve van het bepalen van de hypotheekrente met elkaar verrekend. Hierdoor kan soms een rentekorting worden verkregen.

Korting vanwege afsluiten producten van dezelfde instelling

Een aantal geldverstrekkers geeft korting op de rente wanneer er producten worden afgesloten bij dezelfde maatschappij. Denk hierbij aan het afsluiten van een levensverzekering bij de verzekeraar die behoort tot de groep van de geldverstrekker. De rentekorting is dan vaak 0,1%. Er moet goed worden gekeken of deze rentekorting opweegt tegen de mogelijk fors hogere premie die bij een andere verzekeraar kan worden verkregen. 

Korting vanwege gestegen waarde woning

Wanneer er gedurende de looptijd van de hypotheek sprake is van een waardestijging van de woning, waardoor de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van de woning verbetert, dan kan een geldverstrekker een risicoopslag / topopslag laten vervallen. Dit gebeurt niet bij iedere geldverstrekker en zeker niet altijd automatisch.

Korting vanwege werkzaam bij werkgever (werkgeversarrangement)

Wij kunnen aan werknemers die werkzaam zijn bij diverse (grote) werkgevers een korting aanbieden indien zij een betaalrekening afsluiten bij die geldverstrekker. De korting bedraagt dan in totaal 0,4% per jaar. Neem contact met ons op om te laten bepalen of je bij een werkgever werkt waarbij een korting mogelijk is.

Korting vanwege nieuwe risicoklasse

Wanneer je een hypotheek hebt bij een geldverstrekker die gedurende de looptijd continu checkt wat de verhouding is ten opzichte van de waarde van de woning (zoals bekend bij de geldverstrekker) en zij voeren een nieuwe risicoklasse in die gunstiger is voor je, dan krijg je ook deze lagere rente vanaf dat moment.