Wanneer vragen we het renteaanbod aan?

Wanneer vragen we het renteaanbod aan?

Het afsluiten van een hypotheek wordt door veel mensen gezien als een spannende gebeurtenis. Wij hebben heel veel ervaring hiermee. Wij zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verlopen van het hypotheekdossier. En uiteraard nemen we deze verantwoordelijkheid serieus.

Klantbelang

Het klantbelang bestaat uit meerdere aspecten. Enerzijds is dit het bezorgen van rust en zekerheid. Anderzijds is dit het bemiddelen van de best passende hypotheek met de laagste lasten. 

Renteontwikkelingen

Wanneer er sprake is van een markt waarbij rentes dalende zijn, dan is het verstandig om zo lang mogelijk te wachten met het aanvragen van het renteaanbod. Vaak heb je ca. 6 weken de tijd om de hypotheek te regelen bij de aankoop van een bestaande woning. Bij nieuwbouw is dit zelfs vaak 2 maanden. 

Proces

Om het renteaanbod definitief bevestigd te krijgen door de geldverstrekker (finaal akkoord), moeten er veel documenten worden verzameld. Denk onder andere aan de werkgeversverklaring, een taxatierapport, de door beide partijen getekende koopovereenkomst en het rond krijgen van de levensverzekering. Dit zijn zaken die wij direct opvragen en controleren wanneer er een hypotheek moet worden geregeld. Afhankelijk van diverse factoren gaat hier een aantal dagen tot een aantal weken overheen. Wanneer we deze en de andere benodigde documenten in ons bezit hebben, dan is het dossier voor de geldverstrekker compleet. 

Aanvraag renteaanbod

Nadat wij het renteaanbod hebben aangevraagd duurt het gemiddeld 2 werkdagen voordat wij deze van de geldverstrekker ontvangen. Sommige geldverstrekkers bieden ons het renteaanbod binnen 24 uur aan. 

Verzamelen documenten

De tijd die we wachten met het aanvragen van het renteaanbod moet gebruikt worden om alle voorzienbare documenten die nodig zijn in het bemiddelingstraject, ter acceptatie van de lening door de geldverstrekker, te verzamelen. Door onze ervaring en grondige inventarisatie weten we vrijwel zeker welke informatie de geldverstrekker gaat vragen. De ideaalsituatie is dat wij het renteaanbod tezamen met alle acceptatiestukken kunnen insturen aan de geldverstrekker. We bieden altijd op het moment dat we het renteaanbod hebben ontvangen alle bij ons aanwezige en gecontroleerde documenten aan de geldverstrekker aan

Beoordelen documenten

De geldverstrekker heeft er gemiddeld ca. 5 werkdagen voor nodig om de ontvangen stukken te beoordelen. Dat betekent dat we vrij laat het renteaanbod kunnen opvragen. Het moment van aanvragen wordt dan ook mede bepaald door te kijken naar de actuele verwerkingstermijnen bij een geldverstrekker. Traditiegetrouw is het altijd drukker bij geldverstrekkers aan het einde van het jaar. Dit vanwege wijzigingen op het gebied van de maximale hypotheek op basis van inkomen en ten opzichte van de waarde van het onderpand. Hier houden we ook rekening mee.

Voordelen

Het voordeel van wachten is dat eventuele tussentijdse rentedalingen in je voordeel zijn. Het renteaanbod wordt uitgebracht tegen de lagere nieuwe rente. Daarnaast kan het later een renteaanbod aanvragen betekenen dat er bereidstellingskosten (kosten voor verlenging van het renteaanbod) voorkomen of verminderd kunnen worden. 

Risico's

Het risico bestaat dat een geldverstrekker vertraging heeft bij het verwerken van het hypotheekdossier. En dat we de geboden termijnen niet halen. Wij vragen dan uitstel aan de tegenpartij aan. Hier kun je daar meer over lezen. Het kan tevens gebeuren dat er op dingen op het gebied van wet- en regelgeving veranderen. Denk hierbij aan een verlaging van het bedrag dat je kunt lenen op basis van het inkomen en / of het onderpand. Wij houden hier rekening mee en vragen tijdig het renteaanbod aan om zo altijd de gemaakte berekening waar te maken. 

Wanneer de geldverstrekker onverwachts geen renteaanbod uitbrengt, denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je een negatieve registratie hebt van het BKR waar je je niet van bewust was, dan heb je wel kosten gemaakt voor het taxatierapport en de eventuele bouwtechnische keuring. Deze kosten komen dan wel altijd voor eigen rekening. 

Geen risico's

Wanneer de rente tussentijds stijgt, dan hebben wij de mogelijkheid om het renteaanbod nog te mogen aanvragen tegen de rente van voor de stijging. Wij administreren welke "lopende adviezen" wij hebben uitstaan. Wanneer de rente stijgt dan vragen wij het renteaanbod direct aan. De opzet van de financiering bereiden we zodanig voor dat dit eenvoudig en snel kan gebeuren. We krijgen hiervoor gemiddeld 2 werkdagen de tijd. Wij zijn hiervoor verantwoordelijk! 

Spanning

We realiseren ons dat deze werkwijze "onnatuurlijk" kan aanvoelen. Hier is vertrouwen voor nodig. Omdat we gekozen zijn vanwege het op de juiste wijze behartigen van je belangen gaan we er vanuit dat je op dit gebied ook vertrouwt op onze ervaring en deskundigheid. 

Rente-alert-service van Hilgersom Financieel Advies & Planning

Hier lees je alles over deze service.

Keuze voor moment van aanvragen renteaanbod

We bespreken de mogelijkheid op dit gebied altijd. Uiteindelijk ben jij degene die bepaalt wanneer we aan de slag gaan voor je! Het kan zelfs gebeuren dat je ervoor kiest om vrijwillig de termijn van de ontbindende voorwaarden van financiering te overschrijden. Dit omdat je er zeker van bent dat de financiering toch wel rondkomt op basis van de gevraagde financiering. Dit mag, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden wanneer onverhoopts er toch complicaties optreden. Wij adviseren altijd om de financiering binnen de geboden termijn van de ontbindende voorwaarde van financiering rond te krijgen.