Alles over de SVn Starterslening

De Starterslening

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop een financiering bij een “normale” geldverstrekker. Deze lening wordt door een deelnemende Gemeente of woningcorporatie verstrekt. De administratieve afhandeling wordt gedaan door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (de SVn). Niet iedere Gemeente of Woningcorporatie biedt de Starterslening aan.  

Voor wie is de Starterslening?
Allereerst zal er moeten worden bepaald of er recht is op de Starterslening. Niet alleen moet het de aankoop van de eerste eigen woning betreffen, maar gemeenten kunnen ook voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de Starterslening. Te denken valt aan het hebben van een maatschappelijke of economische binding met de gemeente, het er al een ruime tijd wonen of het achterlaten van een zelfstandige woonruimte binnen dezelfde gemeente. Ook zijn er gemeenten die alleen een Starterslening verstrekken voor nieuwbouwwoningen. Tenslotte is de maximale koopgrens bij de diverse gemeenten ook vaak verschillend. Wij gaan na of er recht is op een Starterslening binnen de voorkeursgemeente.

Wanneer er voldoende inkomen is om zelfstandig de gewenste woning te kunnen financieren is er geen recht op een Starterslening. De Starterslening is bedoeld om mensen die (net) niet de gewenste woning te kunnen kopen op basis van hun huidige inkomen een steuntje in de rug te geven door een extra bedrag beschikbaar te stellen die de eerste drie jaar geen rente- en aflossingslasten met zich meebrengt.

 

Hoe hoog is mijn Starterslening?
De (maximale) Starterslening is afhankelijk van de koopsom, de gemeente, het inkomen en nog een aantal andere factoren. De hoogte van de Starterslening moet dan ook worden berekend. Neem contact met ons op zodat wij kunnen kijken of je in aanmerking komt voor een Starterslening.

 

Hoe werkt de Starterslening?
De Starterslening is een tweede hypotheek die wordt gevestigd bovenop de eerste hypotheek. De eerste hypotheek wordt bij een reguliere geldverstrekker afgesloten. De beide leningen gaan gelijktijdig in.Er wordt de eerste drie jaren geen rente en een aflossing betaald uit eigen middelen. Na drie jaar wordt een formulier toegezonden waarin hertoetsing wordt aangeboden. Het is verstandig om dit zelf van tevoren ook te laten toetsen. Indien het inkomen voldoende is gestegen dan zal er moeten worden afgelost en zal er rente worden geïncasseerd. Het is ook mogelijk dat er een gedeeltelijke rente en / of aflossingsplicht ontstaat.  Het is van tevoren bekend wat de rente- en aflossingslasten zullen zijn. Er is sprake van een uitgestelde aflossing. Dat wil zeggen dat de aflossing over een periode van 27 jaar plaatsvindt. 
Wat worden mijn lasten na 3 jaar bij een Starterslening van € 30.000,=?
We beoordelen voor onze relaties voordat de eerste 3 jaar zijn verstreken of het verstandig is om de Starterslening samen te voegen bij de lening van de (hoofd-) geldverstrekker.Als deze een lagere rente heeft, dan kan dit voordeel opleveren. Zeker omdat de rente van de Starterslening relatief hoog is, kan het zijn dan dit verstandig is.Netto zou, uitgaande van 42% fiscaal voordeel, dit neerkomen op een stijging van € 115,= per maand. Nadrukkelijk is het zo dat deze stijging alleen aan de orde is wanneer het inomen voldoende is gestegen om deze stijging op te kunnen vangen. Vanwege de hertoetsing die mogelijk is, kan het niet voorkomen dat je door de lasten van de Starterslening financieel in de problemen komt op basis van een normaal uitgavenpatroon  behorende bij het inkomen.  Hieronder een indicatieve tabel, uitgaande van 4,1% rente voor de Starterslening. 

 

Wat worden mijn lasten na 3 jaar bij een Starterslening van € 40.000,=?

We beoordelen voor onze relaties voordat de eerste 3 jaar zijn verstreken of het verstandig is om de Starterslening samen te voegen bij de lening van de (hoofd-) geldverstrekker.

Als deze een lagere rente heeft, dan kan dit voordeel opleveren. Zeker omdat de rente van de Starterslening relatief hoog is, kan het zijn dan dit verstandig is.Netto zou, uitgaande van 42% fiscaal voordeel, dit neerkomen op een stijging van €153,= per maand. Nadrukkelijk is het zo dat deze stijging alleen aan de orde is wanneer het inomen voldoende is gestegen om deze stijging op te kunnen vangen. Vanwege de hertoetsing die mogelijk is, kan het niet voorkomen dat je door de lasten van de Starterslening financieel in de problemen komt op basis van een normaal uitgavenpatroon  behorende bij het inkomen.  Hieronder een indicatieve tabel, uitgaande van 4,1% rente voor de Starterslening. 

 

Wat doet Hilgersom Financieel Advies & Planning?
Wij verzorgen het hele beoordelings-, advies- en bemiddelingstraject. Elders valt te lezen wat wij precies allemaal doen om de Starterslening rond te krijgen.

De trajecten van het aanvragen van een Starterslening en een hypotheek lopen parallel aan elkaar, maar houden ook verband met elkaar.

Zo wil de SVn weten wat de offerte is van de eerste geldverstrekker, maar wil ook de geldverstrekker weten hoe het zit met de Starterslening.Het is een tijdrovend proces, waarbij er door het aanleveren van incomplete dossiers en stukken snel vertraging kan worden opgelopen. Door onze ervaring op dit gebied zijn wij in staat de afhandeling van beide aanvragen, zowel de eerste hypotheek als de Starterslening snel te bewerkstelligen. De SVn communiceert alleen richting de aanvrager en niet richting het intermediair. Het is van groot belang dat wij een scan / kopie ontvangen van de ontvangen correspondentie. 

Kenmerken Starterslening
 • Alleen voor Starters
 • Voorwaarden verschillen per gemeente of woningcorporatie
 • Tweede hypotheek
 • Looptijd 30 jaar
 • Administratief begeleid door de SVn
 • Rentevaste periode 15 jaar, tegen marktconforme rente
 • 1,5% afsluitkosten over de hoofdsom
 • Drie jaar geen rente en geen aflossing
 • Aflossing op basis van annuïteiten
 • Hertoetsing na 3 jaar mogelijk
 • NHG is verplicht, voor de eerste als tweede hypotheek
 • Eerste hypotheek moet een rentevaste periode hebben van 10 jaar of langer
 • Woning moet zelf worden bewoond
 • Garantstelling van ouders niet mogelijk
 • Combinatie met lening van ouders niet mogelijk

 

Het proces na finaal akkoord van de Starterslening

De SvN stuurt de notaris een bericht dat de Starterslening akkoord is bevonden. Op het moment dat het nodig is, vlak voor passeren, zal de notaris het bedrag opvragen. De gelden van de Starterslening worden altijd eerst uitbetaald, voor de lening bij de “eerste” geldverstrekker. Zodoende komt een bouwdepot zelden voor de de Starterslening. 

 

Informatiedocumenten over de SVn Starterslening
Hieronder kunt je alle informatiemateriaal downloaden met betrekking tot de Starterslening.

 

Wat is de status?
De status van het dossier is bij ons op te vragen. Het is ook mogelijk om online de status te volgen. Op de site van de SVn is te zien waar het dossier ligt. Helaas is het niet te zien welke documenten er allemaal zijn ontvangen, gecontroleerd en akkoord bevonden. Wij houden dit zelf bij. De status is hier te volgen.

 

Hertoetsing
Na 3 jaar kan het inkomen ontoereikend zijn om de volledige maandlast te kunnen betalen. Een hertoets kan online worden uitgevoerd. Wanneer blijkt dat niet het hele bedrag aan rente en aflossing betaald hoeft te worden moet deze bij de SVn worden aangevraagd. De kosten die SVn hiervoor in rekening brengt zijn € 155,=. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.Uiterlijk 3 maanden voor de datum waarop rente en aflossing betaald moet gaan worden wordt er door de SVn gemeld dat het mogelijk is een hertoets aan te vragen.Uiterlijk 2 maanden voordat de rente en aflossing ingaan moet het verzoek om hertoetsing zijn ingediend. Als het verzoek te laat binnenkomt dan is het moeten betalen van de volledige rentebetaling en aflossing een feit.De beoordeling vindt plaats tegen de op het moment van hertoetsing geldende normen van NHG.De hertoetsmomenten zijn na 3 jaar, na 6 jaar, na 10 jaar en na 15 jaar. Wanneer nog steeds niet het volledige bedrag wordt betaald na 15 jaar, dan zal het op dat moment te betalen bedrag de volledige 30 jaar volmaken. De (resterende) aflossing vindt plaats bij verkoop van de woning of na 30 jaar. 
Tips
De SVn houdt ons als intermediair niet op de hoogte van de status. Alle correspondentie gaat naar de aanvrager toe. Laat het ons direct weten wanneer er post binnenkomt van de SVn en voorzie ons van een scan van deze informatie.Omdat de normen van NHG jaarlijks strenger worden kan het zo zijn dat ondanks een forse inkomensstijging er nog steeds recht is op een doorlopende rente- en aflossingsloze Starterslening na 3 jaar. Hertoetsing kan lonend zijn. Vraag de hertoetsing altijd op tijd aan om onnodige lasten te voorkomen.  
Meer informatie
Meer informatie over of er sprake kan zijn van een Starterslening kan bij ons worden verkregen. Ook bij woningcorporaties en gemeentes kan op de website informatie worden gevonden. Vaak is deze informatie niet geheel duidelijk of wordt over een voorwaarde heen gelezen. Wij adviseren dan ook altijd met ons contact op te nemen om na te gaan of er inderdaad recht bestaat op een Starterslening. Het is uitermate teleurstellend wanneer een aankoop toch niet door blijkt te kunnen gaan. 
Voorwaarden per gemeente

Ons kantoor is gevestigd in het Westland, maar ons werkgebied is de regio Haaglanden waaronder de onderstaande gemeenten vallen. We kunnen uiteraard adviseren over alle gemeenten, maar we krijgen de meeste vragen over de onderstaande gemeenten. Als je vragen hebt over een andere gemeente, laat het ons dat weten en neem contact met ons op. De omschrijving per gemeente geeft een beknopte weergave van de eisen die er zijn. Naast algemene eisen en voorwaarden die we eerder hebben beschreven staan hier de Gemeentelijke bijzonderheden.

Westland

Wanneer je op deze link drukt, dan zie je precies wat de voorwaarden zijn:http://www.svn.nl/producten/Starterslening/Westland/Paginas/HoeKomJeInAanmerking.aspx

Delft
Wanneer je op deze link drukt, dan zie je precies wat de voorwaarden zijn:

http://www.svn.nl/producten/Starterslening/Delft/Paginas/HoeKomJeInAanmerking.aspx

Rijswijk
Wanneer je op deze link drukt, dan zie je precies wat de voorwaarden zijn:

http://www.svn.nl/producten/Starterslening/Rijswijk/Paginas/HoeKomJeInAanmerking.aspx

Leidschendam-Voorburg
Wanneer je op deze link drukt, dan zie je precies wat de voorwaarden zijn:

https://www.svn.nl/producten/Starterslening/Leidschendam-Voorburg/Paginas/HoeKomJeInAanmerking.aspx 

Pijnacker-Nootdorp
Wanneer je op deze link drukt, dan zie je precies wat de voorwaarden zijn:

https://www.svn.nl/producten/Starterslening/Pijnacker-Nootdorp/Paginas/HoeKomJeInAanmerking.aspx

Maassluis
Wanneer je op deze link drukt, dan zie je precies wat de voorwaarden zijn:

https://www.svn.nl/producten/Starterslening/Maassluis/Paginas/HoeKomJeInAanmerking.aspx 

Rente Starterslening
De rente op de Starterslening wordt de eerste drie jaren of eventueel langer naar herbeoordeling kwijtgescholden. In de offerte van de SVn, die de Starterslening namens de Gemeente verstrekt staat vermeld welke rente er in rekening wordt gebracht na 3 jaar, wanneer je rente en aflossing moet betalen. De rente is afhankelijk van het moment van het offreren door de SVn. De rentevaste periode is verplicht 15 jaar. De rente is vrij hoog t.o.v. de marktrente. Mede hierdoor is het veelal interessant om na de 3 jaren waarbij er geen rente en aflossing verplicht is over te gaan naar de aanbieder waarbij de eerste lening loopt. De actuele rente kan hier worden gevonden. Kijk naar de 15-jaars rente. Om het maximale voordeel uit de combinatie lening van geldverstrekker en Starterslening te halen is het verstandig om voor het verlopen van de 3 jaar te vragen om hertoetsing. Wanneer blijkt uit hertoetsing dat er een rente- en aflossingsbetalingsverplichting ontstaat, dan kan het oversluiten naar de (eerste) geldverstrekker zeer interessant en voordelig zijn. Wij reken hier een kortingstarief voor. Neem contact met ons op om alle voor- en nadelen van de Starterslening te bespreken op korte en lange termijn.

Veelgestelde vragen over de Starterslening
Op onze site hebben we zeer veel informatie over de Starterslening beschreven. Omdat de SVn die de Starterslening namens de betrokken Gemeente verstrekt ook veel vragen beantwoordt op hun site staat hier de link naar het onderdeel van hun site waar veelgestelde vragen worden beantwoord. We adviseren iedereen met vragen over de Starterslening om contact met ons op te nemen voor een adviesgesprek, omdat we de hele persoonlijke situatie in beeld brengen en deze toetsen aan alle mogelijkheden die er zijn. De Starterslening, in combinatie met de eerste lening van de geldverstrekker, is bijzonder lastig. Wij zijn zeer deskundig op dit gebied en waarborgen dat je optimaal profiteert van alle mogelijkheden.
 

Procesbeschrijving Starterslening

SVn Procesbeschrijving.PNG

Filmpje over de Starterslening