Extra kosten voor hypotheekofferte

Extra kosten voor hypotheekofferte (rente-aanbod)

De afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe geldverstrekkers op de markt gekomen. Dit zijn partijen met vaak een beperkt aantal aflosvormen, een strak acceptatiebeleid zonder mogelijke uitzonderingen en een scherpe rente. Recht-toe, recht-aan.

We kunnen niet in de toekomst kijken over hoe deze partijen in de toekomst in de markt zullen staan. De partijen die geld investeren zijn bijvoorbeeld Nederlandse pensioenfondsen.

Het rendement dat er behaald wordt op de Nederlandse hypotheekmarkt is de afgelopen jaren erg aantrekkelijk gebleken voor deze partijen. Gezien de langetermijndoelstelling qua beleggingsrendement van pensioenfondsen is het redelijkerwijs te verwachten dat deze partijen niet alleen kortstondig de hypotheekmarkt betreden.

In tegenstelling tot banken of verzekeraars die behoren tot de gevestigde orde hebben zij zelf geen (eigen) groot team van acceptanten.

Zij besteden, al dan niet voor het grootste deel, het proces van het beoordelen van hypotheekdossiers uit. Dit gebeurt aan serviceproviders. 

Wij werken met 2 serviceproviders: Flexfront en De financiële makelaar.

Deze serviceproviders mogen namens geldverstrekkers waarmee ze een overeenkomst hebben een rente-aanbod uitbrengen. Vervolgens verwerken zij alle documenten die nodig zijn om tot kredietbeoordeling over te gaan.

Nadat zij het dossier positief hebben beoordeeld moet het dossier vaak ook nog ter controle aan de geldverstrekker zelf of een andere partij die een extra beoordeling doet worden aangeboden.

Tot dat moment heeft de geldverstrekker niets te maken gehad met de aanvraag. Op deze manier bespaart de geldverstrekker veel tijd en kosten. Wel zal de serviceprovider een vergoeding vragen voor de geleverde diensten.

In het verleden werden (dergelijke) vergoedingen vaak betaald uit (bonus-) provisies. Dit is niet meer toegestaan.

Wanneer wij van de onderstaande partijen een rente-aanbod aanvragen, dan worden er bij ons kosten in rekening gebracht. Hoe meer werkzaamheden er worden verricht, hoe hoger de kosten.

Wij berekenen deze kosten door aan onze klanten. Dit zijn met nadruk geen verdiensten voor ons. Wij belasten nooit meer dan de bij ons in rekening gebrachte kosten, die wij moeten maken om een hypotheekdossier aan te vragen en beoordeeld / geaccepteerd te krijgen.

Deze geldverstrekkers vragen wij aan via Flexfront:

 • Centraal Beheer
 • Argenta
 • MUNT Hypotheken
 • NIBC Direct
 • Lloyds Hypotheken
 • Hypotrust (alle labels)
 • IQWOON
 • Tulp 
 • Vista
 • Woonfonds

De tarieven van Flexfront voor 2020 staan hieronder:

Flex Front Serviceprovider tarieven 2017

De onderstaande geldverstrekkers vragen wij aan via De Financiële makelaar:

 • Merius
 • Venn Hypotheken

De kosten voor een traject tot en met passeren kost € 395,=

Begroting offertekosten en werkelijke offertekosten

In de oriëntatiefase maken we een voorbeeldberekening voor een passende aanbieder. Het kan zijn dat ten tijde van de bemiddelingsfase, het moment dat er aanvraag moet worden gedaan, er een andere geldverstrekker interessanter is. En dat deze aanbieder kosten in rekening brengt.

Het in rekening brengen van “aanvullende kosten” kan dan onverwacht zijn. Wij willen waarborgen dat wij onafhankelijk kunnen adviseren en zoveel mogelijk geldverstrekkers in onze vergelijking meenemen en ook aanbieden.

Het uitsluiten van geldverstrekkers waarbij wij kosten in rekening gebracht krijgen is niet in het belang van onze (nieuwe of potentiële) klanten.

Door het doorbelasten van de kosten die wij in rekening gebracht krijgen, kunnen wij ervoor zorgen dat er sprake is van een gelijk speelveld tussen alle geldverstrekkers.

Immers, wanneer wij kosten zouden moeten betalen voor het bemiddelingsproces en deze niet zouden doorbelasten, dan zou dit een reden kunnen zijn voor ons om bewust deze geldverstrekker te mijden.

Uiteraard nemen wij de eenmalige kosten die er betaald moeten worden mee in de vergelijking van de best passende geldverstrekker.

Wanneer een eenmaal gedane aanvraag bij één van de genoemde partijen hierboven wordt geannuleerd, dan brengen wij onze klanten de kosten in rekening overeenkomstig het bedrag dat er bij ons in rekening wordt gebracht.

Wanneer er mogelijk sprake is van een efficiëntiekorting, dan factureren wij nooit meer kosten dan het bedrag dat van toepassing is MET deze korting. Op deze manier worden wij extra geprikkeld om ervoor te zorgen dat de bemiddeling efficiënt verloopt.

Wanneer onverhoopt niet wordt voldaan aan de door de serviceprovider gestelde eisen om deze korting te krijgen, dan nemen wij deze kosten voor onze rekening.

Langs deze weg hopen we op een duidelijke manier uitleg te geven over de onderdeel offertekosten. 

Wanneer je vragen hebt hierover, laat het ons gerust weten.