Jungo | Crowdfundinghypotheek

Jungo | Crowdfundinghypotheek

Introductie

Hier lees je veel informatie over Jungo. Jungo is een aanbieder van een crowdfundinghypotheek. Jungo is een partij voor zowel huizenkopers als investeerders.. Op deze pagina staan we eerst stil bij alle relevante informatie voor huizenkopers. Daarna geven we ook informatie voor investeerders. 

Wie is Jungo?

 • Een geldverstrekker uit Nederland. De moeder is Aegon. 

Wat betekent Jungo?

 • Het is Latijn voor "ik verbind"

Wat doet Jungo? 

 • Geldleningen verstrekken aan huizenkopers is Nederland. 

Wat is een crowd? 

 • Dat is een groep (online) investeerders die geld willen bijdragen aan de aankoop van jouw woning

Wat zijn de voordelen van Jungo (algemeen)?

 • Het is mogelijk om met of zonder "crowd" een hypotheek te kunnen krijgen.

Wat zijn de voordelen van Jungo (ten opzichte van andere geldverstrekkers)? 

 • Bij Jungo is het mogelijk door om een lagere rente te krijgen wanneer er ook geld vanuit de crowd wordt geïnvesteerd.

Wat houdt looptijdrente in? 

Wat is een campagne? 

 • Dit is een online activiteit met als doel om investeerders bereid te vinden om geld uit te lenen aan jou voor de (voorgenomen) aankoop van je woning
 • Dit wordt verzorgd door Jungo. Het is mogelijk om persoonlijke informatie toe te voegen om (meer) investeerders aan te trekken

Hoe is de hypotheek opgebouwd?

 • Het ene deel is een financiering tot 80% van de waarde van de woning bij Jungo (geld van Aegon).
 • Het meerdere is een financiering die (mogelijk) vanuit de crowd wordt verkregen.

Hoe vindt het aflossen plaats?

 • De aflossingen vinden plaats aan Jungo
 • Het aflossingsschema is in twee delen gesplitst. Tot het moment dat de financiering bij 80% van de waarde van de woning is gekomen wordt er sneller afgelost dan een regulier annuïteitenschema. 

Wat zijn de rentetarieven van Jungo?

 • Hier vind je actuele rentetarieven voor nieuwe aanvragen. Bij Jungo wordt de rente automatisch aangepast wanneer er sprake is van aflossingen.
 • De looptijdrente (de totale rente over de looptijd) is gunstig

Welke rente betaal ik?

 • Je betaalt maximaal de rente in de offerte / het bindend aanbod
 • Afhankelijk van hoe succesvol de campagne is geweest / er aanvullend is geïnvesteerd en hoeveel geld er is opgehaald, kan er een lagere rente worden verkregen.
 • De rentekorting hangt af van het bedrag boven 80% van de marktwaarde dat er is afgelost

Wat zijn de kosten van Jungo?

 • Beheerkosten van € 30,= per maand (ongeacht de oorspronkelijke of resterende hoofdsom)
 • Eenmalige transactiekosten bij verstrekken financiering van € 400,=

Bijzonderheden

 • Het is toegestaan om tot maximaal 60 dagen per jaar je woning te verhuren, bijvoorbeeld via AirBnB
 • Onbeperkte aflossen uit eigen middelen, boetevrij (deel boven 80% MW, je lost af op crowdfinanciering) 
 • Goede verhuisregeling

Beperkingen

 • Geen nieuwbouw
 • Geen ondernemers
 • Geen verbouwingsmogelijkheden / geen bouwdepot
 • Geen NHG mogelijk

Doelgroep

 • Starters die een financiering willen boven de NHG-grens
 • Inkomen (gezamenlijk)  boven € 5.000,= bruto per maand
 • Woning zonder verbouwing
 • Wens: rente lang vast zetten

Nadelen

 • Bij aanvang een relatief hoge rente
 • Tot 80% van de marktwaarde een hogere aflossingsverplichting
 • Maximaal voordeel van looptijdrente zit vooral in de latere jaren

Investeren in Jungo-financieringen

 • Relatief hoog rendement met weinig risico
 • investeren in Nederlandse hypotheken is relatief veilig
 • Advies is om te spreiden in meerdere projecten (bij te dragen aan meerdere kopers) 
 • Investeren is mogelijk vanaf  € 250,=

Wat is de investeringsbeschermer?

 • Jungo reserveert geld in een apart fonds om te waarborgen dat de investeerder altijd rente en aflossing betaald krijgt

Wie betaal je?

 • Je betaalt de rente en aflossing aan Jungo. Jungo betaalt de investeerder