NHG | Nationale Hypotheek Garantie

NHG | Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning wordt afgegeven. Om deze garantie te krijgen moet een borgtochtprovisie aan de Stichting worden betaald ter grootte van 0,9% (2019) van de hoofdsom.

De garantie heeft een aantal voordelen die hieronder worden uitgewerkt.

Het vergoeden van de restschuld bij gedwongen verkoop ten gevolge van betalingsonmacht bij:

  • Overlijden
  • Onvrijwillige en onverwijtbare werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Forse vermindering van inkomen
  • Verbreken van relatie met de mede-eigenaar

Door deze garantie heeft de geldverstrekker meer zekerheid dat het uitgeleende bedrag volledig terugkomt. Daarom is het rentepercentage voor NHG-hypotheken vaak een stuk lager dan de rente voor een hypotheek zonder NHG. Hoe hoger het bedrag is dat er wordt geleend ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger de rente. Bij hypotheken met NHG maakt dit niet uit. NHG-hypotheken hebben altijd een gunstige rente. 

Wat kost NHG?

De kosten voor NHG ziijn eenmalig 0,9% (2019) van de hoofdsom van de afgesloten hypotheek. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Deze kosten verdienen zich snel terug vanwege de lagere hypotheekrente die er wordt verkregen. 

Wie bepaalt of je NHG krijgt?

Wij bekijken of het mogelijk is om een financiering te krijgen onder NHG-condities. De geldverstrekker beoordeelt dit vervolgens namens de Stichting. De geldverstrekker houdt de kosten van de garantie in op het bedrag dat ze aan de notaris uitbetalen en zorgen voor de afdracht aan de Stichting. 

Wat zijn de regels?

NHG heeft een dik handboek met voorwaarden en normen waarin staat beschreven wat de regels zijn. Deze is hieronder te downloaden. Een geldverstrekker kan afwijken van deze normen, waarbij er strengere voorwaarden worden gesteld. 

Belangrijke regels

  • Er is zolang de financiering meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning een verplichting om een levensverzekering af te sluiten. Mensen met een minder goede gezondheid of mensen op leeftijd kunnen door deze eis vastlopen bij een aanvraag. 
  • NHG is geen verzekering, maar een vangnet. Bij problemen zal NHG altijd beoordelen of iemand verwijtbaar is. Daarnaast zal NHG zich inspannen om behoud mogelijk te maken. Hier zijn diverse mogelijkheden voor ontwikkeld. Bestaande of voorzienbare problemen moeten altijd tijdig worden gemeld en er moet communicatie blijven plaatsvinden met de geldverstrekker. 
  • Een taxatierapport is bij een aanvraag altijd verplicht, ongeacht de waarde van de woning
  • Bij een aanvraag van een hypotheekofferte vanwege een oversluiting moet er altijd een bedrag aan verbouwingskosten worden begroot.
  • De offertedatum is bepalend voor welke normen van toepassing zijn. Hierdoor is het altijd druk voor 1 januari en voor 1 juli. De normen veranderen dan. Een hypotheekofferte met NHG moet dan tijdig worden opgevraagd om zeker te zijn dat je onder de gewenste voorwaarden valt.  

Wat is de maximale lening onder NHG?

Deze is in 2019 EUR 290.000,=. In 2020 is dit EUR 310.000,= (excl. verruiming vanwege energiebesparendevoorzieningen, + 6%)

Gedwongen verkoop met NHG

Wanneer een van de situaties zoals hierboven beschreven staat zich voordoet en de woning moet gedwongen verkocht worden, dan is het van groot belang om in ieder geval de lasten te blijven betalen en ons direct om advies te vragen over de te ondernemen stappen. Er zal bij relatiebeëindiging altijd worden beoordeeld of iemand alleen in de woning kan achterblijven op basis van het inkomen en vermogen. In de bijlagen is een checklist opgenomen hierover. 

Redenen gedwongen verkoop

Hieronder is te zien wat de redenen waren voor gedwongen verkoop

NHG_Overzicht_Reden_Gedwongen_verkoop_2015_Q1.PNG

Is NHG een verzekering?

Nee! NHG zorgt er alleen voor dat de kans op een restschuld fors wordt verkleind. Het is dus verstandig om een verzekering af te sluiten die het inkomensverlies bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid opvangt. Helaas is er geen verzekering tegen de risico's van een relatiebeëindiging of inkomensverlies.

Beleid NHG, financiering in combinatie met familiebank

NHG_Beleid_Familiebank

NHG-cijfers

Vrijwel iedereen die een hypotheek kan afsluiten onder NHG-voorwaarden sluit er ook een, vanwege de vele voordelen. Er hebben de afgelopen jaren steeds meer mensen een beroep gedaan op de garantie van de Stichting. Hierdoor is de bijdrage ook opgelopen. Het geeft wel aan dat veel mensen veel profijt hebben gehad van deze garantie.

Voorbeeld van tabel, waaruit blijkt wat de rentekorting is met NHG

NHG rentevoordeel

Filmpje over NHG