Notaris | Nota van afrekening | uitgelegd

Notaris | Nota van afrekening | uitgelegd

Inleiding

Hier zijn de onderwerpen van de nota van afrekening van de notaris in detail uitgewerkt.Hiermee is het mogelijk zelf een goed beeld te krijgen van wat er nu precies allemaal op staat en waarom.Niet alle onderwerpen staan op iedere nota van afrekening.

Aan te kopen woning

Koopsom

Hier staat de koopsom vermeld zoals deze is overeengekomen in de koopovereenkomst.

Aandeel VVE

Wanneer er sprake is van een VVE, dus bij een appartement, en wanneer er een saldo zit in de onderhoudspot, dan staat het aandeel dat wordt overgenomen hier vermeld. In de koopovereenkomst wordt altijd een totaalprijs genoemd, bestaande uit de “kale koopsom” en het aandeel in de VVE. Het is niet mogelijk om het aandeel van de pot op te eisen, dit blijft bij de VVE staan.

Roerende zaken

Wanneer er zaken worden overgenomen die niet behoren tot de woning, maar als roerend moeten worden gezien en er is hier melding van gemaakt in de koopovereenkomst, dan zal de notaris dit apart vermelden. Over roerende zaken is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Overdrachtsbelasting

Te betalen overdrachtsbelasting aan de staat. Bij de verkoop van een woning is er overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze bedraagt sinds 01-07-2011 2%.

Korting overdrachtsbelasting aan de staat

Wanneer de verkoper de woning heeft aangekocht 12 tot 36 maanden voor de verkoop, dan hoeft er niet opnieuw overdrachtsbelasting betaald te worden over het bedrag waarvoor de vorige keer was overgedragen. Dit wordt op deze manier inzichtelijk.

Te vergoeden overdrachtsbelasting aan verkoper//

Als er sprake is van een verkoop binnen 12 tot 36 maanden, dan is er vaak sprake van een handelaar die een woning heeft gekocht voor een scherpe prijs, deze opknapt en vervolgens met winst probeert te verkopen. Vaak wil deze dan de door hem betaalde overdrachtsbelasting terug ontvangen. Dit wordt overeengekomen in de koopovereenkomst.