Tarieven van de notaris

Tarieven van de notaris

De tarieven van de notarissen verschillen. Wij doen onze klanten altijd een aanbeveling voor een notaris. Afhankelijk van welke aktes er moeten worden opgesteld kan er verschil ontstaan in welke notaris de goedkoopste blijkt te zijn. Daarnaast adviseren wij ook op basis van kwaliteit. Alhoewel de aktes die er worden opgesteld bij de notaris inhoudelijk niet voor elkaar onder doen is het wel belangrijk dat er service wordt geboden. Denk hierbij aan de tijd die er voor je wordt genomen bij het bespreken van de aktes en de manier waarop de inhoud van een samenlevingscontract of testament wordt toegelicht. Wij rekenen geen meerkosten voor het aanbevelen van een notaris.

Opbouw van notariskosten

Hieronder staat welke mogelijke kosten er in rekening gebracht kunnen worden door de notaris. Wij vragen altijd de totaalprijs op van de gewenste aktes, zodat er achteraf geen verrassingen zijn. Er zijn notarissen die zeer goedkope tarieven rekenen, maar een zeer beperkt basispakket aan diensten leveren. Er zal al snel sprake zijn van meerwerk en dus aanvullende kosten. Een all-in tarief is een stuk duidelijker. 

Honorarium opstellen voorlopige koopovereenkomst
Honorarium akte van levering
Honorarium akte van verdeling / toedeling
Honorarium hypotheekakte
Honorarium 2de hypotheekakte
Honorarium samenlevingscontract
Honorarium opstellen huwelijkse voorwaarden
Honorarium opstellen partnerschapsvoorwaarden
Honorarium royementsakte
Honorarium opstellen onderhandse leningovereenkomst
Honorarium opstellen onderhandse schenkovereenkomst 
Honorarium vestigen nieuw erfpachtsrecht
Honorarium omzetten erfpacht naar bloot eigendom
Honorarium depotakte
Inschrijvingskosten voorlopige koopovereenkomst
Inschrijvingskosten Kadaster akte van levering (evt. KIK)
Inschrijvingskosten Kadaster hypotheekakte (evt. KIK)
Inschrijvingskosten Kadaster 2de hypotheekakte (evt. KIK)
Inschrijvingskosten Centraal Levenstestamentenregister
Inschrijvingskosten Centraal Testamentenregister
Onderzoekskosten Kadaster
Onderzoekskosten failissementsregister
Onderzoekskosten VIS
Kosten tolk
Kosten volmacht
Kosten verzetten passeerafspraak
Kosten aflossen krediet of lening
Kosten telefonische overboeking
Kosten herinnering termijn bankgarantie
BTW