Bepaling gemiddeld inkomen

Bepaling gemiddeld inkomen 

De bepaling van het gemiddelde inkomen is vooral van belang bij de flexwerker en bij de zelfstandig ondernemer. Omdat de wijze waarop dit gemiddelde door de geldverstrekker wordt vastgesteld, volgens de hiervoor geldende richtlijnen, geven we hier uitleg. 

Inleiding

Wanneer geldverstrekkers onvoldoende zekerheid hebben richting de toekomst over de stabiliteit en voortduren van het inkomen wordt er vaak gekeken naar het verleden. Het gerealiseerde inkomen geeft een beeld van de verdiencapaciteit. Hieronder geven we aan met welke zaken er rekening gehouden moet worden bij het bepalen van het toetsinkomen.

 

Situatie 1

Situatie 2

Situatie 3

       

2012

15000

25000

15000

       

2013

18000

21000

24000

       

2014

21000

17000

18000

       

Totaal

54000

63000

57000

       

Gemiddelde

18000

21000

19000

       

Huidig (2015)

24000

15000

22000

       

Toetsinkomen

18000

15000

18000

Toelichting:

Situatie 1

Het gemiddelde inkomen is stijgend. Het gemiddelde is 18.000. Het huidige inkomen is 24.000. Er moet worden gerekend met het gemiddelde over het tijdvak 2012-2014, ondanks het hogere huidige inkomen.

Situatie 2

Het gemiddelde inkomen is dalend. Het gemiddelde is 21.000. Het huidige inkomen is 15.000. Omdat het huidige inkomen lager ligt dan het gemiddelde moet met dit lagere huidige inkomen worden gerekend. Daarnaast zijn aanvullende vragen te verwachten vanwege de aanhoudend dalende trend.

Situatie 3

Er is sprake van een wisselend inkomen. Het gemiddelde ligt op 19.000. Het huidige inkomen is 24.000. Omdat het laatste jaar in het tijdvak 2012-2014 er een inkomen was van 18.000 is dit het toetsinkomen.

Samenvatting:

Er wordt eerst gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaren. Daarna wordt er gekeken naar het inkomen dat er nu is. Is dit lager dan het gemiddelde over de afgelopen drie jaren, dan geldt dit als maximum. Vervolgens wordt er gekeken naar het laatste jaar waarover er is gemiddeld. Is dit lager dan het gemiddelde, dan geldt dit inkomen als maximum.  Bij een dalende trend worden er aanvullende vragen gesteld. 

Aanvullende zaken bij zelfstandig ondernemer

Bij een zelfstandig ondernemer wordt er niet alleen naar de verkregen belastbare winst uit onderneming, maar ook naar overige zaken. 

  • Liquiditeit
  • Solvabiliteit
  • Eigen vermogen
  • Winstontwikkeling
  • Marktontwikkelingen

Ook al wordt er winst gemaakt, dan nog kan het gebeuren dat een geldverstrekker het niet verantwoord acht om een hypotheek te verstrekken. Wij beoordelen de jaarstukken om vooraf een goede inschatting te geven over de mogelijkheden. Het betreft altijd maatwerk. Hierover staat bij het onderwerp "de ondernemer" meer beschreven op onze site. Maak altijd een afspraak met ons en zorg ervoor dat je benodigde stukken vooraf aanlevert.