Budgetteren

Budgetteren

Het is belangrijk om goed te weten welke lasten je kunt verwachten wanneer je een woning koopt. Vooral starters die uit huis gaan willen nog wel eens wat vaste lasten vergeten, waardoor ze zich te rijk rekenen. Het is noodzakelijk om een goed overzicht te hebben en houden omtrent inkomsten en uitgaven. Het NIBUD heeft een mooie tool hiervoor ontwikkeld. 

Later schrijven we hier meer informatie over het onderwerp budgetteren en het Netto Besteedbaar Inkomen.