De flexwerkersregeling

De flexwerkersregeling 

Hieronder meer informatie over inkomen uit loondienst dat niet als vast inkomen wordt aangemerkt door de geldverstrekkers. Het betreft inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie. Inkomen dat niet voorkomt uit een (vroegere) arbeidsrelatie kan niet worden meegenomen onder deze regeling. 

Inleiding

Omdat het steeds vaker voorkomt dat mensen opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden hebben, al dan niet bij verschillende werkgevers, is er de flexwerkersregeling. Deze flexwerkersregeling geldt ook voor mensen met een 0-uren contract of mensen die werken via een uitzendbureau en in een van eerste fasen zitten.

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de flexwerkersregeling zoals deze door NHG wordt gehanteerd en zoals deze door de meeste geldverstrekkers wordt gehanteerd.

Voorbeeld

Hieronder de berekening van het gemiddelde inkomen om het toetsinkomen te kunnen vaststellen voor een hypotheekaanvraag. Lees ook de toelichting!

 

2014

2015

2016

Totaal NHG

Totaal GV

Werk

14.000

11.000

20.000

45.000

45.000

WW-uitkering

1.000

6.000

0

7.000

0

Totaal

 

 

 

52.000

45.000

Gemiddeld

 

 

 

17.333

15.000

Toelichting:

NHG telt ook WW-uitkeringen mee bij het bepalen van het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaren. Geldverstrekkers volgen deze regel nagenoeg allemaal niet en kijken alleen naar het gemiddelde inkomen uit loondienst van de afgelopen 3 jaren.

Het huidige inkomen dat er wordt verdiend is ook relevant. Als het huidige inkomen lager is dan het berekende gemiddelde, dan geldt het huidige inkomen als maximum voor het berekenen van het toetsinkomen, ondanks het hogere gemiddelde. 

Vaak is de veronderstelling dat zonder intentieverklaring of met een 0-uren contract er geen mogelijkheden zijn voor een hypotheek. Het is duidelijk dat dit voorbeeld verduidelijkt dat er wel degelijk toetsinkomen is. Het is echter niet hoog.Heeft deze persoon echter een partner met ook inkomen, dan zouden ze gezamenlijk best een eind de gewenste richting in kunnen komen. Uiteraard bespreken en beoordelen we de bestendigheid van het huidige inkomen om te voorkomen dat er een financiering wordt verstrekt op een inkomen dat er binnen afzienbare tijd niet meer is.

Huidig inkomen

Het huidige inkomen is bij de flexwerker alleen belangrijk om vast te stellen of er mag worden gerekend met het berekende gemiddelde inkomen. Als het huidige inkomen dus hoger is, dan kan hier (helaas) niets mee worden gedaan, het gaan alleen over het inkomen over de afgelopen 3 kalenderjaren 

Benodigde stukken

Klik hier.