Belastingen | Algemeen | De inkomensverklaring

De inkomensverklaring van de Belastingdienst

Inleiding

In diverse situaties is het noodzakelijk om bij de Belastingdienst een Inkomensverklaring aan te vragen. Hier kun je meer lezen over wat een inkomensverklaring is.

Wanneer heb je deze verklaring nodig?

Bij de aanvraag van een Starterslening

De SVn die de Starterslening uitgeeft kan vragen om een inkomensverklaring om vast te kunnen stellen of er op de relevante peildatum sprake was van een vermogen boven de vermogensvrijstelling. Omdat recentelijk de inhoud van de inkomensverklaring is aangepast volstaat dit document niet zelfstandig. In het verleden werd de verschuldigde belasting per box weergegeven. Nu wordt slechts het verzamelinkomen vermeld, waardoor er niet kan worden geconcludeerd dat er inderdaad minder vermogen was dan de vermogensvrijstelling. Er dient in dergelijke situaties een persoonlijke verklaring te worden aangeleverd waarin dit wordt verklaard. 

Wanneer je een jaaropgave kwijt bent

Wanneer de flexwerkersregeling van toepassing is en je mist één of meerdere jaaropgaven en het gemiddelde inkomen is niet te bewijzen, dan kan een inkomensverklaring als vervangd document dienen.

Hoe werkt het aanvragen van een inkomensverklaring?

Wanneer het de Inkomensverklaring vanaf 2013 kun je deze downloaden via de omgeving van Mijn Belastingdienst. Lukt dit niet? Dan moet je bellen met de Belastingdienst, afdeling Particulieren. Het telefoonnummer is 0800-0543.

Binnen het menu van de Belastingdienst krijg je de mogelijkheid om te kiezen voor een inkomensverklaring. Wanneer deze keuze wordt gemaakt dan wordt er automatisch een verklaring verzonden van het voorgaande jaar of het jaar daarvoor. Het is dus van belang dat je in het menu zodanige keuzes maakt dat je iemand persoonlijk aan de lijn krijgt wanneer je meerdere verklaringen of verklaringen van (m) eerdere jaren nodig hebt. 

De inkomensverklaring wordt na de telefonische aanvraag binnen 5 werkdagen per post toegezonden naar het bij de Belastingdienst bekende adres. Het document, 1 vel, heeft vaak informatie aan de voor- en achterzijde. Wij hebben geen origineel document nodig. Zorg ervoor dat wanneer het document wordt gedigitaliseerd en aan ons wordt verzonden we altijd zowel de voor- als achterkant ontvangen.

Mijn Belastingdienst