De uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst

Bij een dienstverband op basis van een uitzendcontract is het van belang om te weten in welke fase iemand zit. Er is een wettelijke procedure van verloop. Hieronder een beknopt overzicht van wat er mogelijk is met betrekking tot een hypotheek. Dit is hoe vrijwel iedere geldverstrekker ermee omgaat. Vraag ons of er eventueel andere mogelijkheden zijn. 

Uitzendovereenkomst Situatie
Fase A Duurt 78 werken
Basiscontract met uitzendbeding Intentieverklaring nooit mogelijk
Basiscontract zonder uitzendbeding Match met duur opdracht
   
Fase B Duurt maximaal 2 jaar
Contract voor bepaalde tijd Intentieverklaring mogelijk
   
Fase C Onbepaalde tijd
Contract voor onbepaalde tijd Verklaring vast dienstverband

Bij Fase A geldt dat de flexwerkersregeling van toepassing is. Bij Fase B zonder intentieverklaring geldt dit ook.

Bij Fase B met intentieverklaring of bij Fase C geldt dat met het huidige inkomen gerekend kan worden.