De uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst

Bij een dienstverband op basis van een uitzendcontract is het van belang om te weten in welke fase iemand zit. Er is een wettelijke procedure van verloop. Hieronder een beknopt overzicht van wat er mogelijk is met betrekking tot een hypotheek. Dit is hoe vrijwel iedere geldverstrekker ermee omgaat. Vraag ons of er eventueel andere mogelijkheden zijn. 

Uitzendovereenkomst Situatie
Fase A Duurt 78 werken
Basiscontract met uitzendbeding Intentieverklaring nooit mogelijk
Basiscontract zonder uitzendbeding Match met duur opdracht
   
Fase B Duurt maximaal 2 jaar
Contract voor bepaalde tijd Intentieverklaring mogelijk
   
Fase C Onbepaalde tijd
Contract voor onbepaalde tijd Verklaring vast dienstverband

Bij Fase A geldt dat de flexwerkersregeling van toepassing is. Bij Fase B zonder intentieverklaring geldt dit ook.

Bij Fase B met intentieverklaring of bij Fase C geldt dat met het huidige inkomen gerekend kan worden.

Bron NHG:

Binnen de uitzend branche wordt gewerkt met een fase systeem (fase A, B, C of Fase 1, 2, 3, 4).

Als er sprake is van een Fase A of Fase 1 of 2, heb je te maken met een echte flexwerker. Op deze contracten is het niet mogelijk om een intentieverklaring af te geven. Dit komt omdat je binnen deze fases geen recht hebt op loon doorbetaling als je niet werkt. Daarnaast is het binnen de branche de bedoeling dat je alle fasen doorloopt.

Op een fase B of een fase 3 is het mogelijk om een intentie te krijgen. Let wel op dat ook deze vaak niet juist zijn!

Een fase B of fase 3 contract kan meerdere malen worden verlengd. Toch zien wij hierbij zeer vaak een intentieverklaring.

Uit navraag bij het uitzendbureau blijkt vaak dat het contract op de einddatum niet wordt omgezet naar een fase C of fase 4 (vast dienstverband), maar wederom wordt verlengd. Helaas is dit in ruim 80% van de gevallen het geval. Hierdoor val je toch weer terug op de beoordeling op basis van de flex regel.