De werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring is een verklaring die wordt afgegeven door de werkgever. Hieronder kan het meest recente model werkgeversverklaring worden gedownload. Dit is een NHG-model, maar dit model is ook benodigd voor aanvragen waarbij er geen sprake is van NHG. Wij adviseren om het model dat op onze website te downloaden is te gebruiken. Oudere of andere modellen kunnen leiden tot afkeuring en vertraing in het verdere verloop van het bemiddelingstraject. 

CORONA-maatregelen

Let op: vanwege de coronacrisis gelden er bijzondere maatregelen t.a.v. het vaststellen van de bestendigheid van het inkomen. Zie hier een leaflet of vraag ons meer informatie! 

Loondienst? ALTIJD een werkgeversverklaring, ook bij vast contract!

Wanneer je in loondienst bent, dan moet je altijd een werkgeversverklaring aanleveren. Ook als er sprake is van een uitzend- of detacheringscontract, een 0-urencontract, een vast dienstverband of een ander soort dienstverband. De werkgeversverklaring is zeer belangrijk voor de geldverstrekker, omdat op basis hiervan het inkomen wordt vastgesteld op basis waarvan een hypotheek wordt verstrekt.Dit document wordt (rekenkundig) vergeleken met de salarisstrook. Deze wordt vervolgens weer gecontroleerd door na te gaan of het salaris dat hierop vermeld staat ook daadwerkelijk wordt ontvangen op de betaalrekening. Niet alleen over het inkomen wordt een verklaring afgegeven, maar ook over diverse andere zaken. Op de werkgeversverklaring kun je lezen welke vragen er worden gesteld.

De intentieverklaring (verklaring voortzetting dienstverband)

Een onderdeel van het model werkgeversverklaring is de verklaring voortzetting dienstverband. Dat is de eigenlijke naam voor intentieverklaring. Vaak wordt gedacht dat dit een apart document is. Of dat er wanneer er een intentieverklaring separaat wordt verstrekt dat een werkgeversverklaring niet meer nodig is. Dat is niet juist. De intentieverklaring moet altijd onvoorwaardelijk worden afgegeven. Wanneer dit niet gebeurt dan is er sprake van niet-bestendig inkomen en dan geldt de flexwerkersregeling

Veel gemaakte fouten

Omdat een perfect ingevulde werkgeversverklaring noodzakelijk is om een hypotheekdossier afgerond te krijgen is het van belang deze ook zelf te controleren en zelfs bij voorkeur de werkgever de bij de werkgeversverklaring horende invultips te geven. Dit is altijd beter dan wanneer wij of een geldverstrekker in een later stadium een werkgeversverklaring moet afkeuren. 

0-uren-contract

Wanneer je op basis van een 0-urencontract werkt, dan moet de werkgever het inkomen van het voorgaande jaar (de afgelopen 12 maanden) neerzetten bij overwerk op de werkgeversverklaring. Er is immers geen vast inkomen. Dit gaat heel vaak fout. Attendeer je werkgever hierop. Op de jaaropgave staat het inkomen over het voorgaande kalenderjaar. De geldverstrekker wil inzicht hebben in het meest recente inkomensbeeld vanuit dit dienstverband. 

Wanneer aanleveren / geldigheid

Wanneer er variabele inkomsten zijn, zoals overwerk, provisies, storingsdiensten, onregelmatigheidstoeslagen, piketdiensten, uitzendingstoeslagen, gevarentoeslagen, bonussen, winstuitkeringen, tantièmes, etc. dan is het altijd nodig om voorafgaande aan het gesprek de werkgeversverklaring in bezit te krijgen en aan ons aan te bieden, omdat wij anders niet het juiste toetsinkomen kunnen berekenen. In sommige branches wordt er gewerkt met vakantiebonnen of een vakantiefonds. Dit is voor ons niet voldoende duidelijk op basis van een salarisstrook. We hebben dan altijd een werkgeversverklaring nodig om een berekening te kunnen maken. 

Wij kunnen het vaste inkomen altijd goed vaststellen, maar het structureel variabele deel van het inkomen niet. Om fouten te voorkomen in de af te geven berekening van de mogelijkheden is een werkgeversverklaring eigenlijk altijd noodzakelijk. De werkgeversverklaring mag op het moment dat een geldverstrekker een bindende offerte uitbrengt niet ouder zijn dan drie maanden. Dit kan betekenen dat er in het traject van oriëntatie tot en met bemiddeling een nieuwe werkgeversverklaring moet worden aangeleverd. 

Gebruik de onderstaande werkgeversverklaring om te voorkomen dat de werkgever een verouderd of eigen model gebruikt en deze wordt afgekeurd omdat deze niet (meer) voldoet.

Begrip

Onze ervaring leert dat er vaak fouten gemaakt worden door de werkgever bij het invullen van de werkgeversverklaring. Ook kunnen klanten het vervelend vinden dat alles zo precies moet. Onze rol is altijd om ervoor te zorgen dat alle documenten voor de geldverstrekker acceptabel zijn in het bemiddelingsproces. We vragen daarom begrip voor onze zorgvuldige werkwijze en hopen dat wordt ingezien dat het beter is dat wij een document afkeuren dan wanneer dit later onder tijdsdruk door een geldverstrekker gebeurt. 

Niet-Nederlandse werkgever

Diverse geldverstrekkers vereisen dat een werkgever in Nederland gevestigd moet zijn. D.w.z. dat er een Nederlandse KvK-inschrijving moet zijn.