UWV-verzekeringsbericht / Inkomensbepaling Loondienst

UWV-verzekeringsbericht / Inkomensverklaring Loondienst

Met het UWV-bericht is het mogelijk om een toetsinkomen vast te stellen. Steeds meer geldverstrekkers accepteren het berekende inkomen op basis van het UWV-bericht. Wij beschikken over een tool waarmee we op basis van het document een toetsinkomen kunnen bepalen. Het is dan niet meer nodig om een werkgeversverklaring aan te leveren. Dit kan het acceptatieproces versnellen.

Omdat niet alle geldverstrekkers die UWV-verzekeringsbericht accepteren is het nog steeds nodig om een werkgeversverklaring aan te leveren. Daarnaast kan het zijn dat er met een werkgeversverklaring meer mogelijk is dan op basis van het UWV-verzekeringsbericht. 

Dit heet in 2019 de Inkomensbepaling Loondienst en wordt door steeds meer geldverstrekkers geaccepteerd. 

Voor wie is dit bericht mogelijk?

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent nu in loondienst
 • Je bent in loondienst geweest de afgelopen 12 maanden
 • Je gaat niet binnen 10 jaar met pensioen

Voor wie is dit bericht niet mogelijk?

In alle andere situaties is het niet mogelijk om een toetsinkomen vast te stellen op basis van het bericht

Wat zijn de voordelen van dit document?

 • Het is niet meer nodig om een werkgeversverklaring aan te leveren
 • Variabel inkomen kan volledig worden meegenomen als toetsinkomen
 • Flexwerkers met (aansluitend) arbeidsverleden, zonder vast contract, komen eerder in aanmerking voor een hypotheek
 • Relatief snel kan het toetsinkomen worden vastgesteld

Wat zijn de nadelen van dit document? 

 • De geldverstrekker kan niet vaststellen of er sprake is van een voornemen het dienstverband te beëindigen
 • De geldverstrekker ziet niet of er sprake is van loonbeslag, loonsessie of eventuele openstaande financieringen bij de geldverstrekker
 • Niet iedere geldverstrekker gaat akkoord met het document 
 • Er wordt gerekend met het gemiddelde inkomen van de afgelopen periode. Recente loonstijgingen worden niet volledig meegerekend
 • Er wordt niet gekeken naar een eventueel hoger toekomstig inkomen
 • Er kunnen fouten zitten in het inkomen dat bij het UWV bekend is. Dit kan overigens worden gemeld en dan wordt het onderzocht en mogelijk hersteld.

Welke geldverstrekkers gaan akkoord met het document?

De verwachting is dat snel meer partijen de inkomensverklaring zullen accepteren. Op dit moment (okt 2019) zijn het:

 

 • ABN AMRO
 • Florius
 • Rabobank
 • ING
 • BLG Wonen
 • Aegon
 • Argenta
 • SNS Bank
 • Regiobank
 • ASN Bank
 • BijBouwe
 • Nationale Nederlanden

Hoe kijkt NHG tegen dit document aan? 

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (de instelling die NHG-garanties verstrekt) accepteert het berekende toetsinkomen via het UWV-verzekeringsbericht. De verwachting is dat NHG deze wijze van vaststellen van het inkomen als de standaardnorm wil gaan hanteren. Dit is nog niet het geval. 

Hoe kom ik aan het document?

 • Zie dit stappenplan
 • Upload het bestand. Let op: We moeten dit digitaal ontvangen. We kunnen niets met een geprint document i.v.m. een onzichtbare digitale waarmerking. 

Wat kost het document?

Het document kan gratis worden gedownload via de website van UWV.

Hoe wordt het toetsinkomen berekend?

 • Het toetsinkomen wordt bepaald op basis van het historische inkomen. De formule die hiervoor gebruikt wordt is afgeschermd. 
 • Wij hebben een tool waar wij het digitale verzekeringsbericht kunnen uploaden. Het toetsinkomen wordt dan door de tool berekend.

Hoe lang is het document geldig?

Het document mag op het moment van een bindend aanbod maximaal 3 maanden oud zijn. 

Hoe gaan wij om met deze mogelijkheid?

Omdat wij willen beoordelen op welke wijze het toetsinkomen het gunstigste wordt bepaald vragen wij altijd een werkgeversverklaring op. Op deze manier kunnen we bepalen met welk vastgesteld inkomen we verder een traject ingaan. 

Welke gegevens moet ik aanleveren? 

 • Het UWV-verzekeringsbericht moet digitaal gewaarmerkt zijn. Dit houdt in dat het gedownloade bestand moet worden geüpload..
 • Er moet een correctie plaatsvinden op het berekende inkomen. Dit door het invoeren van de eigen pensioenbijdrage. Daarom moet altijd de meest recente salarisstrook ook worden aangeleverd, met daarop zichtbaar de eigen bijdrage aan de pensioenregeling.
 • Zoals eerder beschreven vragen wij (nog steeds) ook een werkgeversverklaring op, onder andere omdat niet iedere geldverstrekker het berekende toetsinkomen accepteert.