Hypotheek met tijdelijk dienstverband

Hypotheek met tijdelijk dienstverband

Een misvatting is dat met een tijdelijk contract er geen of minder mogelijkheden zijn.
 
Wij zijn van mening dat vooral belangrijk is om de arbeidskansen goed in beeld te krijgen. Wanneer de verwachting is dat bij niet verlengen van de arbeidsovereenkomst vrijwel zeker daarna ander werk gevonden kan worden waarmee er een gelijkwaardig inkomen genoten kan worden, een tijdelijk contract geen belemmering hoeft te zijn.
 
Bij een tijdelijk contract zijn er twee mogelijkheden:
 
1. Er wordt een intentieverklaring gegeven: We mogen rekenen met het volledige actuele inkomen
2. Er wordt geen intentieverklaring gegeven: We mogen rekenen met het gemiddelde inkomen over de drie voorgaande kalenderjaren (vaak lager dan het huidige inkomen).
 
Ben je voldoende overtuigd van een positief arbeidsmarktperspectief? 
 
Als je deze positief inschat, dan kun je bij je werkgever een werkgeversverklaring vragen. De werkgever kan de intentie uitspreken om het huidige dienstverband bij het aflopen daarvan te willen verlengen. 
Er wordt aangegeven dat op basis van het huidige functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden dit het geval zou zijn. Hier kun je als werknemer GEEN rechten aan ontlenen!
 
Wanneer je ons voorziet van je werkgeversverklaring met of zonder intentieverklaring, dan maken wij een nieuwe berekening van de mogelijkheden.