Hypotheekrenteaftrek voor IB-ondernemers

Hypotheekrenteaftrek voor IB-ondernemers

Bij de berekening van de maandlasten voor een eigenwoningschuld wordt altijd een overzicht gepresenteerd van de netto maandlasten. Hierin wordt rekening gehouden met het fiscale voordeel dat een ondernemer heeft. Een IB-ondernemer moet over de belastbare winst uit onderneming belasting afdragen. Het is dus zo dat er recht bestaat op een teruggave op grond van de aftrekposten vanuit de eigenwoning, maar er moet ook geld betaald worden. 

Hoe werkt de teruggave in de praktijk voor een IB-ondernemer (alleenstaand)?

Aan het eind van ieder jaar moet er aangifte worden gedaan voor de Inkomstenbelasting. De balans wordt opgesteld en ook de winst-en verliesrekening. De fiscale winst wordt berekend. Hier worden de aftrekposten vanaf gehaald, zoals de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast worden ook de andere aftrekposten in mindering gebracht op het belastbare inkomen. Het saldo eigen woning (aftrekbare hypotheekrente -/- eigenwoningforfait) zorgt dus voor verlaging van het te betalen bedrag aan Inkomstenbelasting. 

In de ideaalsituatie is het voorafgaande aan een jaar precies bekend hoeveel winst er wordt gemaakt en wat het te betalen bedrag aan Inkomstenbelasting wordt. Hier kan dan maandelijks een bedrag voor opzij worden gezet. Dit te reserveren bedrag is lager vanwege de verrekening van het saldo eigen woning. Het is dus niet zo dat er maandelijks een bedrag wordt ontvangen van de belastingdienst. Wel is er sprake van fiscaal voordeel. Immers, zonder deze aftrekposten had er een hoger bedrag moeten worden gereserveerd voor de aanslag Inkomstenbelasting. 

Hoe werkt de teruggave in de praktijk voor een IB-ondernemer (met fiscaal partner)?

Wanneer een ondernemer een fiscaal partner heeft met inkomen uit loondienst, dan is het mogelijk om bij deze partner maandelijks een teruggave te ontvangen. Dit is alleen interessant / voordelig wanneer de partner in loondienst het hoogste belastbare inkomen heeft. Voor de IB-ondernemer geldt dat deze "gewoon" over de belastbare winst uit onderneming aan het einde van het jaar Inkomstenbelasting moet afdragen. De aftrekpost vanwege de eigenwoning wordt fiscaal toegerekend aan de partner. 

Wanneer is welke keuze verstandig?

Als er keuzemogelijkheden zijn, dan moet er worden overlegd met ons of met de boekhouder / fiscalist / het administratiekantoor om te bepalen wat in de persoonlijke situatie het verstandigste zou zijn.