Kostenvergoedingen die geen toetsinkomen zijn

Kostenvergoedingen die geen toetsinkomen zijn

Regelmatig wordt er op de werkgeversverklaring (bruto) inkomen vermeld dat voor de verstrekking van een hypotheek niet mag worden meegenomen. De achterliggende reden is dat dit vergoedingen zijn van waaruit gemaakte of fictieve kosten worden gecompenseerd. Aangezien je maar één keer je geld kunt uitgeven kan dit inkomen niet ook worden gebruikt voor woonlasten. Een aantal veelvoorkomende inkomens die op de werkgeversverklaring staan, maar geen toetsinkomen zijn, staan hieronder. WIj beoordelen je werkgeversverklaring altijd kritisch, zodat wij met het juiste toetsinkomen rekenen.

Geen toetsinkomen

 • Reiskosten (bruto en netto)
 • Vergoeding i.p.v. auto
 • Vergoeding voor verlof
 • Lunchkosten
 • Internetkosten
 • Algemene / vaste kostenvergoeding
 • Telefoonkostenvergoeding
 • Bijdrage levensloop
 • Flexbudget, deel verlof
 • Flexbudget, deel studie
 • Bijdrage pensioenregeling

Ook (vaak) geen toetsinkomen

 • Eénmalige uitkeringen (bijv. o.b.v. CAO-herberekening)
 • Niet structureel variabel inkomen
 • Tantièmes (winstuitkeringen)
 • Bonussen, afhankelijk van de bedrijfswinst