Pensioen en hypotheek

Pensioen en hypotheek

Veel mensen weten dat ze later minder te besteden hebben. Ze weten alleen niet goed waar ze nu precies aan toe zijn. Wij zijn als financieel planningskantoor in staat om de inkomenssituatie bij pensionering volledig in beeld te brengen. Wanneer we vaststellen dat het inkomen ontoereikend is om de wensen die zijn invulling te geven kijken we naar alle mogelijkheden. Zonder in hokjes te denken…!

Veel pensioenadviseurs zullen direct kijken naar wat voor spaar- of beleggingsplan ze het beste kunnen aanbieden. Wij kijken naar de gehele financiële situatie en de wensen die er zijn. Door deze brede kijk op zaken zien we vaak veel meer kansen dan anderen die zich alleen op 1 doel richten. Onze mening is dat de oudedagsvoorziening als onderdeel moet worden gezien van de hele financiële planning en dat het niet goed is wanneer je bepaalde onderdelen binnen het geheel afbakent en in hokjes stopt. Zo worden mooie kansen gemist.

Zo zijn er veel mensen die op latere leeftijd verwachten een tekort te hebben aan inkomen nadat ze zijn gestopt met werken om de dingen te kunnen blijven of gaan doen die ze willen. Vaak wordt bijvoorbeeld vergeten dat de auto van de zaak moet worden ingeleverd of dat de eigen auto tegen die tijd ook wel eens vervangen moet worden. We worden steeds ouder en zijn dan ook nog energiek en gezond. Mobiel blijven is dan cruciaal. Het is uitermate frustrerend dingen wel te kunnen doen, maar om financiële redenen te moeten laten. Zeker wanneer je werk niet meer hebt als afleiding. 

We hebben begin 2011 een artikel geschreven in een financieel vakblad. Door de voorgenomen veranderingen in de wetgeving is dit artikel uiterst actueel geworden. Het gaat om het benutten van kansen en het zien van de samenhang van bepaalde wensen en doelstellingen.

We hebben dit artikel herschreven zodat het ook beter leesbaar is geworden voor mensen zonder vergaande financiële en fiscale kennis. Helaas blijven financiële zaken ingewikkeld, waardoor de kans aanwezig is dat het stuk zonder toelichting niet volledig duidelijk wordt. Het artikel is hier te downloaden.  Ook staat de tekst integraal op de site. De essentie is dat wanneer je iets aan je pensioeninkomen wil doen, je vaak het best eerst naar je hypotheek moet kijken om het meeste voordeel te behalen. Of in ieder geval dat het duidelijk is dat je er niet aan ontkomt om een integraal financieel plan te hebben om alle kansen volledig te benutten. En dat is precies waar wij goed in zijn: kansen benutten voor onze relaties!

Hoe dit precies werkt? Neem contact op en wij leggen graag uit wat de mogelijkheden zijn.  En we regelen het ook graag (en goed!).