Toekomstig inkomen

Toekomstig inkomen

Het is mogelijk om toekomstig inkomen mee te laten wegen in de beoordeling van de financieringsmogelijkheden. 

Met NHG

Bij een financiering met NHG mag toekomstig inkomen worden meegenomen als er sprake is van een vast contract of een tijdelijk contract met intentieverklaring / verklaring voortzetting dienstverband. 

Zonder NHG

Bij een financiering zonder NHG staat het de geldverstrekker tot op zekere hoogte vrij om een eigen beoordeling te mogen doen. Een aantal functies of beroepen waarbij het mogelijk is om met toekomstig inkomen te mogen rekenen zonder vast dienstverband zijn promovendi, medici / artsen in (vervolg-) opleiding en advocaten in hun stageperiode. Behoor je tot deze groep, neem dan contact met ons op om te vernemen wat er mogelijk is.

Voorwaarden

Om toekomstig inkomen mee te kunnen laten wegen moet er sprake zijn van een onvoorwaardelijke toezegging / verhoging. Denk hierbij aan een verhoging vanwege een positief reeds gevoerd functioneringsgesprek, een aangeboden en aanvaarde nieuwe functie, het uitbreiden van het dienstverband (aantal uren), het behaald hebben van een studie op opleiding, het bereiken van een hogere leeftijd waarop een ander (minimum-) loon van toepassing is of een verhoging op grond van een algemeen bindend verklaarde CAO. Een geldverstrekker zal naast de verklaring van de werkgever ook overige bewijsstukken willen ontvangen voor zover deze aangeleverd kunnen worden. Het is nog niet duidelijk of de voorwaarde gesteld mag worden dat er minimaal sprake moet zijn van gelijkblijvend functioneren en / of gelijkblijvende bedrijfseconomische omstandigheden. 

CAO

Er zijn veel CAO-onderhandelingen die al heel lang lopen en waarin een minimale verhoging is geëist, al dan niet met terugwerkende kracht. Zolang de CAO niet algemeen bindend is verklaard kan er niet met de verwachte / geëiste (en dus onzekere) inkomensstijging worden gerekend.

De werkgeversverklaring moet worden ingevuld met het huidige inkomen!

Deze toezegging moet los worden verklaard. Hieronder is als bijlage het model opgenomen dat er moet worden aangeleverd. Deze verklaring moet zijn afgedrukt op het briefpapier van de werkgever en worden ondertekend door de daartoe bevoegde persoon in dienst bij de werkgever.

Termijn

Het toekomstige inkomen moet altijd ingaan binnen 6 maanden na de offertedatum! In uitzonderingssituaties kan worden uitgegaan van een situatie 6 maanden na de passeerdatum van de hypotheekakte.