Hypotheekrenteaftrek topinkomens

Hypotheekrenteaftrek topinkomens

Het huidige kabinet heeft besloten dat het fiscale voordeel over een eigenwoningschuld moet worden verminderd. Er is besloten dat vanaf 01-01-2013 er een bijtelling plaatsvindt op het inkomen voor mensen met een inkomen in Box I dat met de top van het inkomen in de 52%-schijf wordt belast. Dit is achtergrondinformatie bij de basisuitleg.

Schema oplopen bijtelling 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0,50% 1% 1,50% 2% 2,50% 3% 3,50% 4% 4,50% 5%
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
5,50% 6% 6,50% 7% 7,50% 8% 8,50% 9% 9,50% 10%
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041    
10,50% 11% 11,50% 12% 12,50% 13% 13,50% 14%    

Rekenvoorbeelden

De Belastingdienst heeft op haar website een aantal rekenvoorbeelden gepubliceerd. Hier kun je deze vinden. Deze berekeningen zijn mogelijk niet helemaal actueel. Het principe wordt hier wel goed in beeld gebracht. 

Rapportage

In onze rapportages is het mogelijk dat er een een negatief fiscaal voordeel zichtbaar is. Dit is juist. Ondanks dat er mogelijk geen renteaftrek meer is en geen bijtelling op grond van het eigenwoningforfait is er wel een bijtelling vanwege het feit dat je renteaftrek zou hebben kunnen genieten in Box I tegen het hoogste tarief. 

Conclusies

Door deze nieuwe regeling kan het voorkomen dat er een negatief voordeel uit eigen woning bestaat. Dit is het geval wanneer de aftrek in de hoogste schijf zou hebben plaatsgevonden. Dat er feitelijk geen fiscaal voordeel plaatsvindt vanwege de regeling "geen of kleine eigenwoningschuld (Wet Hillen)" is niet relevant. Je hebt geen renteaftrek, maar je hebt wel een bijtelling die je voor de betaalde rente zou hebben gehad. Hier is bewust voor gekozen om mensen te motiveren om kleine eigenwoningschulden af te lossen. 

Afhankelijk van de hoogte van de hypotheek kan deze netto bijtelling fors oplopen de komende jaren. Hier moet in de financiële planning rekening mee gehouden worden.

Door deze regeling zal het voordeel op een eigenwoningfinanciering voor mensen met een inkomen in de hoogste schijf een aantal jaar eerder aflopen.

Het eerder laten aflopen van een (verpand) aflossingsplan kan aantrekkelijk worden door deze bijtelling.