De verhuis- en meeneemregeling

De verhuis- en meeneemregeling

Bij de keuze voor een geldverstrekker is het, zeker bij langere rentevaste periodes, van belang om te weten of de geldverstrekker een verhuis- (of meeneem-) regeling kent of dat er bijvoorbeeld een doorgeefregeling is. Hierbij is ook van belang wat de voorwaarden zijn van deze regeling. Hieronder meer uitleg. 

De verhuisregeling

Een verhuisregeling houdt in dat de rentecondities kunnen worden meegenomen naar een eventuele nieuwe woning. Hierbij is wel belangrijk om te weten dat bij het meenemen er opnieuw wordt gekeken naar de risicoklasse waar je op dat moment in komt te zitten. Heb je nu bijvoorbeeld een hypotheek met NHG, maar verhuis je in de toekomst naar een andere woning waarbij NHG niet mogelijk is, dan wordt er gekeken naar de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning. Stel dat je dan een financiering hebt tot 80% van de marktwaarde, dan zal de geldverstrekker een risicoopslag plaatsen op de rente. De hoogte van de risicoopslagen verschillen per geldverstrekker. 

Het kan zijn dat je tijdelijk tussen 2 woningen komt te zitten. Het is dan ook van belang om te weten hoe lang je recht hebt op de oude condities. 

Geldverstrekkers hebben vaak verschillende "productlijnen". Het kan hierbij voorkomen dat bij het ene product er wel sprake is van een verhuisregeling, maar bij de andere niet. Vaak heeft de goedkoopste productvorm de mogelijkheid om mee te nemen dan niet. 

De doorgeefregeling

De doorgeefregeling houdt in dat een nieuwe koper van je woning de condities van jouw hypotheek kan overnemen. Dit kan de verkoopbaarheid van de woning positief beïnvloeden. Wanneer je bijvoorbeeld (tijdelijk) gaat huren, samenwonen in de woning van je partner of emigreren, dan kan het interessant zijn om je hypotheekcondities (rente) door te geven aan de nieuwe koper.

Overzicht van verhuis-en doorgeefregelingen per aanbieder

Wij bespreken de wens om een van de genoemde regelingen te hebben altijd in ons adviesproces. Omdat het niet altijd duidelijk is of dit van toepassing is of dat we het hier over hebben gehad zullen we binnenkort hier op de website een overzicht plaatsen van de geldverstrekkers waarvoor wij bemiddelen met het beleid dat zij hebben op dit gebied.