Arbeidsongeschiktheid | De verzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Iedereen die werkt loopt het risico ooit arbeidsongeschikt te raken. De financiële gevolgen van het inkomensverlies dat hiermee gepaard gaat kunnen zeer ingrijpend zijn. Het is vooraf echter niet te voorspellen of en in welke mate iemand arbeidsongeschikt raakt, dus goed advies op dit gebied is belangrijk. Wij weten alles van de sociale wetgeving en met deze kennis zijn wij in staat de lastige wet- en regelgeving voor je te verduidelijken, in beeld te brengen wat de situatie is bij arbeidsongeschiktheid, te bespreken wat de wensen zijn en uiteindelijk een passende verzekering te adviseren. 

Je bent nooit verplicht om een verzekering af te sluiten. Wij zijn vanuit de wetgeving en onze zorgplicht verplicht om inzicht te bieden van het mogelijke risico dat je loopt bij arbeidsongeschiktheid. Op basis van deze informatie kun je een weloverwogen keuze maken om wel of geen verzekering af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt, dan zal de werkgever de eerste 2 jaar een loondoorbetalingsplicht hebben. Daarna kan er sprake zijn van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Soorten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Wanneer je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan is er geen sprake van een mogelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wanneer je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt bent, dan is er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Je krijgt dan een WGA-uitkering. Wanneer je meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, dan is er sprake van een IVA-uitkering. De arbeidsongeschiktheidswetgeving is uitgebreid en complex. Om vast te stellen op welke uitkering je recht hebt en wat het inkomen is, moet er grondig worden geïnventariseerd wat de situatie is en wat er vanuit de werkgever mogelijk is geregeld. Dit vragen wij daarom ook na. Op deze manier krijgen we goed in beeld wat de situatie is bij arbeidsongeschiktheid. Uitleg over de verzekeringen die een werkgever mogelijk heeft afgesloten is hieronder te downloaden. 

Verschillende verzekeringen

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden gekozen voor een variant die een vast verzekerd bedrag uitkeert of een gedeelte van het inkomen aanvult. 

Koopsomvariant of premiebetalende variant 

We adviseren altijd de premiebetalende variant. Dit houdt in dat je geen verzekeringspremie ineens betaalt maar een variant waarbij je per maand een premie betaalt. 

Acceptatievoorwaarden

Iedere verzekering kent acceptatievoorwaarden. Heb je een normale gezondheid, dan gelden er vaak geen uitsluitingen. Heb je een medisch verleden, dan kan er sprake zijn van het uitsluiten van bepaalde risico's. Raak je arbeidsongeschikt ten gevolge van een situatie waarbij er al sprake was van verleden, dan bestaat de kans dat er geen uitkering plaatsvindt. In het acceptatieproces en het bijbehorende medische acceptatieproces wordt er beooordeeld of er sprake is van een verhoogd risico en of deze leiden tot uitsluitingen van risico's. Meer over de rechten die je hebt als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit kun je lezen in de brochures onderaan deze pagina. Wij kunnen geen uitspraken doen over hoe een medisch adviseur besluit na het ontvangen van de door jouzelf in te vullen gezondheidsverklaring. 

Acceptatieproces

Wanneer we een aanvraag indienen krijg je een verzoek om een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit gebeurt online. Hier vind je een voorbeeld van de gezondheidsverklaring en hier vind je de toelichting.

Productwijzers en verzekeringskaarten

Onderaan deze pagina kun je per soort inkomensverzekering een productwijzer vinden. Deze zijn inmiddels afgeschaft door het Verbond (sinds 01-07-2017) en vervangen door de Verzekeringskaarten. Hieronder een filmpje over wat een verzekeringskaart doet. 

 

https://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/woonlastenverzekering/