Arbeidsongeschiktheid | De feiten en cijfers

Arbeidsongeschiktheid | De feiten en cijfers

Om het risico van arbeidsongeschiktheid goed te begrijpen geven we hieronder inzicht in de feiten. Doel is het geven van inzicht in de risico's zodat weloverwogen kan worden nagedacht over het wel, niet of gedeeltelijk verzekeren van het risico van arbeidsongeschiktheid. Onderaan bij de bijlagen kun je actuele informatie vinden van het UWV met betrekking tot cijfers over de instroom in de WIA, WGA etc. Ook staat er andere informatie over en van het UWV. 

Inleiding

Jaarlijks worden zo'n 40.000 mensen arbeidsongeschikt en belanden in de WIA. De kans om gedurende je werkzame leven langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt te worden bedraagt maar liefst 35%. De kans om langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt te raken gedurende je werkzame leven bedraagt 15%. De kans op arbeidsongeschiktheid is hiermee voor iedere werknemer tot wel 7 keer groter dan de kans op overlijden. 

Het inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Het is niet mogelijk om met zekerheid aan te geven wat het inkomen bij arbeidsongeschiktheid wordt. Er moet een aantal aannames gedaan moeten worden om vast te stellen wat het (maximale) risico is. De statistieken kunnen van belang zijn voor je om op basis hiervan een goede afweging te maken van de risico's. Dit heeft te maken met het feit dat er veel factoren afhankelijk zijn van de hoogte en duur van de uitkering. Hieronder staat een aantal van deze punten opgesomd. 

  • Word je arbeidsongeschikt?
  • Wat is het inkomen voorafgaande aan arbeidongeschiktheid?
  • Wat is er geregeld via de werkgever?
  • Word je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid?
  • Hoe lang blijf je arbeidsongeschikt?
  • Wat is het inkomen dat er nog verdiend wordt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
  • Wordt met dit inkomen de restantverdiencapaciteit (volledig) benut?

Nut van verzekering

Gezien het feit dat arbeidsongeschiktheid relatief veel tegenkomt en de impact hiervan op de betaalbaarheid van de woonlasten vrijwel altijd groot is, is het duidelijk dat het overwegen van een verzekering die het inkomen (deels) aanvult bij Arbeidsongeschiktheid noodzakelijk is. Enerzijds moet er bewustwording zijn van de gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid is, anderzijds moet op basis hiervan zelfstandig een keuze worden gemaakt. De premie die er wordt betaald is relatief laag ten opzichte van de mogelijke uitkering. 

Statistieken, feiten en cijfers