Arbeidsongeschiktheid | De woonlastenverzekering

Arbeidsongeschiktheid | De woonlastenverzekering

De woonlastenlastenverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert dat gerelateerd is aan de woonlasten. Wat onder de woonlasten verstaand wordt is per verzekeraar verschillend. Je kunt onder de woonlasten verstaand het bedrag dat er betaald moet worden voor de hypotheekrente, de aflossing, de levensverzekering en eventuele inkomensverzekering. Maar je kan hier ook onder verstaan alle aanvullende lasten die samenhangen met het bewonen van een (eigen) woning. 

Vergelijking aanbieders

Wij vergelijken de diverse aanbieders van de woonlastenverzekeringen wanneer de wens bestaat om het inkomen aan te vullen bij arbeidsongeschiktheid en / of werkloosheid. Hierbij letten we niet alleen op de prijs, maar ook op de kwaliteit van de producten en aanvullende diensten. 

Belangrijke zaken in de dekking waar wij rekening mee houden in onze advisering voor de keuze van een verzekeraar

 • Dekking van psychische klachten
 • Dekking bij de gevolgen van een oud ongeval
 • Dekking voor diabetici
 • Dekking bij ziektes / klachten jonger dan 5 jaar (uitsluitingsbeleid)
 • Dekking bij niet erkende ziektebeelden of van vage en onherkenbare klachten die toch tot arbeidsongeschiktheid leiden

Keuzes dekking arbeidsongeschiktheid

Hieronder staat een beknopt overzicht van de zaken die een rol spelen bij de hoogte van de premie voor een woonlastenverzekering, dekking arbeidsongeschiktheid. Op basis van en eisen ten aanzien van risico en de acceptabele maandlasten bij arbeidsongeschiktheid doen wij een passende aanbieding voor een woonlastenverzekering die het risico's afdekt. 

Looptijd verzekering

 • 5 - 30 jaar
 • ​tot 70 jaar / AOW-leeftijd

Hoogte uitkering bij arbeidsongeschiktheid

 • Volledige uitkering, ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • Pro rata (in verhouding tot het arbeidsongeschiktheidspercentage)

Premiebetaalwijze

 • Per maand
 • ​Koopsom

Eigenrisicoperiode (no-claimperiode) 

 • 180 dagen
 • 365 dagen
 • 763 dagen

Hoogte verzekerd kapitaal

 • (Volledige 125% of gedeeltelijke) Bruto maandlasten
 • ​(Volledige 125% of gedeeltelijke) Netto maandlasten

Aanvullende dekkingen

TAF kent drie extra dekkingen:

 1. Onbeperkte toegang tot Royal Doctors
 2. Betaling wettelijk eigen risico zorgverzekering (wordt maandelijks uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid)
 3. Onvrijwillige werkloosheid meeverzekeren

Overige factoren

 • Leeftijdsafhankelijke premie
 • Aanvangsleeftijd
 • Gezondheid
 • Beroep
 • Uitkeringsduur bij schade
 • Arbeidsongeschiktheidscriterium

Woonlastenverzekeraars

Er zijn diverse woonlastenverzekeraars. Een aantal van deze heeft informatie over het nut en de noodzaak van een inkomensverzekering online staan. Langs deze weg geven we je meer informatie. 

TAF

TAF heeft een inkomensvalmeter op hun website staat, waar je kunt berekenen wat het inkomen bij arbeidsongeschiktheid is. 

Credit Life (Financiële Producten)

Credit Life heeft op haar website ook een inkomenterugvalmeter staan.

BNP Paribas Cardif Verzekeringen

Keuze voor verzekeraar

Op basis van de vergelijking van de voorwaarden en mede op basis van klanttevredenheid en onafhankelijke onderzoeksresultaten hebben wij ervoor gekozen om onze relaties de verzekeringen van Credit Life en of TAF de adviseren.