Arbeidsongeschiktheid | Verzekerd via de werkgever

Arbeidsongeschiktheid | Verzekerd via de werkgever

Bij de inventarisatie van het gevolg van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid moet er worden gekeken of er via de werkgevers al voorzieningen zijn getroffen. Hier beschrijven we de veelvoorkomende verzekeringen die er door de werkgever worden afgesloten. Soms is de werkgever dit verplicht van uit een CAO. Soms heeft een werkgever hier zelfstandig voor gekozen. 

Inventarisatie

Om te weten wat er via de werkgever is geregeld vragen wij het model secundaire arbeidsvoorwaarden op. 

Algemeen

Algemene informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je hier vinden. De premie voor een verzekering die inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid wordt vaak (gedeeltelijk) ingehouden op het loon. Dit is zichtbaar op de loonstrook. 

Acceptatiebeleid (semi-collectieve) arbeidsongeschiktheidsverzekering via werkgever

Vaak heeft een werkgever afspraken gemaakt over het standaard accepteren van iedere nieuwe werknemer binnen het collectieve contract dat er met de verzekeraar is afgesloten. Op deze manier waarborgt de werkgever dat iedere werknemer dezelfde verzekeringsdekking heeft. 

WGA-hiaat-verzekering

Deze verzekering zorgt ervoor dat het inkomen wordt aangevuld tot een percentage van het inkomen voor de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Hier lees je er meer over. Er is hierbij sprake van een basis-verzekering en een uitgebreide verzekering. 

WIA-bodem-verzekering

Deze verzekering zorgt ervoor dat het inkomen wordt aangevuld wanneer je minder dan 35% arbeidsongeschikt raakt maar toch inkomensverlies hebt. Hier lees je er meer over.

WIA-excedent-verzekering

Deze verzekering zorgt ervoor dat het inkomen dat boven het maximum dagloon uitkomt ook leidt tot aanvulling bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Hier lees je er meer over. 

Overzicht WGA-hiaatverzekeringen per CAO / pensioenfonds (actueel per juni 2018)

Hier kun je een overzicht downloaden van welke WGA-hiaatverzekering je werkgever voor jou (verplicht) heeft afgesloten. Staat je pensioenfonds, werkgever of branche er niet bij, dan moeten we het vernemen van je werkgever wat er geregeld is.