Arbeidsongeschiktheid | De fiscale aspecten

Arbeidsongeschiktheid | De fiscale aspecten

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een uitkering doen bij schade. Schade houdt in: het (deels) arbeidsongeschikt worden.

Of deze uitkering netto is of bruto hangt af van het soort afgesloten verzekering. En of de premie fiscaal is afgetrokken. 

Belaste uitkering

Wanneer de premie is afgetrokken van de belasting zal ook de uitkering belast zijn. Dit is gebruikelijk bij verzekeringen die het inkomen aanvullen tot een bepaald percentage van het inkomen. 

Onbelaste uitkering

Wanneer de premie niet is afgetrokken van de belasting zal ook de uitkering niet belast zijn. Dit is gebruikelijk bij verzekeringen die een vast verzekerd bedrag uitkeren, zoals een woonlastenverzekering. 

Inkomensaanvulling

Wanneer er een verzekering wordt afgesloten de uitkeert tot een bepaald percentage van het inkomen, wordt hierbij altijd uitgegaan van het bruto inkomen. 

Woonlastenverzekering

Dit is een zogenomende sommenverzekering. De uitkering staat los van de daadwerkelijke schade. De uitkering is afhankelijk van wat er is verzekerd. Dit is een bepaald percentage van de aanwezige woonlasten. Onder woonlasten wordt hier verstaan:

  • Hypotheekrente
  • Aflossingen (lineaire aflossing of annuïtaire aflossing)
  • Inleg voor aflossingsplannen
  • Premies voor de overlijdensrisicoverzekering
  • Lasten VVE
  • Erfpachtcanon