Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (AOVZ)

Een AOVZ kan diverse (extra) dekkingen / voorwaarden kennen. Het is wel belangrijk om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Hieronder staat een aantal zaken waarop voorwaarden onderscheidend kunnen zijn. 

Vergelijking voorwaarden verzekering:

 • Inlooprisico
 • Uitlooprisico
 • Zuivere sommenverzekering / schadeverzekering
 • Medische keuring bij aanvang
 • Preventieve gezondheidsdiensten
 • Re-integratie hulp
 • Aanvangskorting
 • Vergoeding bij adoptie van een kind
 • Uitkering bij overlijden gezinslid
 • No-claim regeling
 • Maximale uitkeringshoogte
 • Maximale uitkeringsduur
 • Indexatie hoogte uitkering
 • Eigen risico periode
 • Uitkering o.b.v. AO-percentage
 • Stabiele premie
 • En-bloc clausule

Diensten:

 • Advies bij letselschade
 • Contra-expertise bij onverhoopt geschil met verzekeraar
 • Professionele schadeafwikkeling bij onverhoopte AO