AOV | Sociale Wetgeving

AOV | Sociale Wetgeving

Op deze pagina beschrijven we wat de sociale wetgeving is bij arbeidsongeschiktheid van ondernemers

WIA niet van toepassing

Ondernemers zijn in tegenstelling tot mensen in loondienst niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. De WIA is niet van toepassing. Voor ondernemers is er niets geregeld. 

WAZ afgeschaft

Er was tot 01-08-2004 een faciliteit vanuit de overheid voor zelfstandig ondernemers die arbeidsongeschikt werden. Deze is lang geleden afgeschaft. Toch zijn er nog relatief veel ondernemers die denken dat er vanuit de overheid een zeker inkomen kan worden verkregen.

Uiterste vangnet

Gemeenten hebben de plicht om inwonenden die in betalingsproblemen komen zijn geraakt of niet (meer) kunnen voorzien in hun inkomen te helpen. Per gemeente verschillen de mogelijkheden. 

Vaak is het zo dat alleen wanneer er sprake is van een oudere ondernemer die bereid is zijn ondernemingsactiviteiten te staken een uitkering kan krijgen. 

Een arbeidsongeschikte ondernemer die geen inkomen meer geniet zal een beroep moeten doen op de bijstand.