AOV | Startpagina

AOV | Startpagina | Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers

Dit is de startpagina op onze website van waaruit alle relevante informatie op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers te vinden is. 

Inhoud

Introductietekst

Hieronder lees je de tekst van de mail die wij versturen aan onze relaties aan wie we het aanbod doen om voor hen een advies uit te werken voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Beste ondernemer,

Ondernemers zijn vaak voor een groot deel afhankelijk van hun inkomen dat ze verdienen uit hun ondernemersactiviteiten. Wanneer deze geheel of gedeeltelijk vervallen, dan betekent dit dat dit een zeer grote druk oplevert op de betaalbaarheid van hun vaste lasten, maar ook dat het vrij besteedbare inkomen nagenoeg volledig verdwijnt.

Wij willen met onze werkwijze ervoor zorgen dat bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en het vervallen van (een deel van) het inkomen er nog steeds voldoende inkomen is om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Hieronder staat onze werkwijze beknopt beschreven:

  • Inventarisatie persoonlijke situatie. Het in beeld brengen van de persoonlijke financiële situatie, maar ook de kennis, ervaring en risicobereidheid
  • Advisering. We geven een advies dat is gebaseerd op alle eerder verkregen informatie zodat het aangeboden product ervoor zorgt dat voor alle ongewenste risico’s een passende oplossing geboden wordt
  • Bemiddeling. We zorgen ervoor dat het product dat is geadviseerd wordt afgesloten en dat deze op de juiste manier tot stand komt. Alle stappen in dit proces begeleiden we.
  • Nazorg. Nadat het product is afgesloten is belangrijk om gedurende de looptijd ervoor te zorgen dat het nog steeds het best passende alternatief is. Periodiek controleren we of er wijzigingen zijn waardoor er aanpassingen in de dekking nodig zijn. Of dat er wellicht een ander product beter past bij de nieuwe situatie

Op onze website hebben we per stap uitgebreid beschreven wat we precies doen.

Wanneer je naar deze pagina toegaat, dan kun je ieder onderdeel gedetailleerd bekijken. Zijn er nog vragen, dan beantwoorden we deze graag.

De keuze voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is zeer belangrijk. Ten eerste ben je al kwetsbaar wanneer je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Ten tweede is het zo dat het verlies van inkomen kan leiden tot grote en ongewenste gevolgen.

Wij besteden ruim de tijd aan ons advies. De ervaring leert dat een snel adviestraject veelvuldig leidt tot het afsluiten van een product dat goedkoop is, maar waardoor het doel dat wordt nagestreefd (veelal: het waarborgen dat er altijd voldoende inkomen is bij arbeidsongeschiktheid) niet wordt behaald.

Een te korte vragenlijst, te weinig aandacht voor de persoonlijke situatie, te veel gericht op een lage premie en onvoldoende vergelijken van de beschikbare producten. Allemaal oorzaken waardoor de aangeboden oplossing niet past bij de persoonlijke situatie.

Onze werkwijze is arbeidsintensief. Dit komt vooral omdat wij onze zorgplicht en onze relaties serieus nemen. De situatie bij arbeidsongeschiktheid moet duidelijk zijn en op basis daarvan moet een bewuste keuze worden gemaakt. Wij ondersteunen hierbij.

Het aanbieden van het goedkoopste product tegen de laagste kosten is iets waar veel prijsvechters mee adverteren. Wij niet. Wij willen het beste passende product tegen de laagste premie aanbieden, waarbij wij een scherp tarief offreren voor onze diensten. De beste prijs-kwaliteitverhouding. De best passende verzekering in jouw persoonlijke situatie.

Door onze manier van werken voorkomen we dat er op het moment dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid er geschillen ontstaan over waar er wel of geen recht op bestaat. Wij bieden onze relaties zekerheid. Op het moment van afsluiten en ook naar de toekomst toe. Dit door een afgesloten product altijd gedurende de looptijd te blijven evalueren. Wat je van ons kunt verwachten staat beschreven op onze website onze nazorg.