AOV | Nazorg

AOV | Nazorg

Op deze pagina beschrijven we welke werkzaamheden wij verrichten in het kader van nazorg en beheer met betrekking tot een AOV. Het belang hiervan wordt regelmatig onderschat. Met de uitleg op deze pagina geven we duidelijk de noodzaak aan van het beheer van een afgesloten AOV. 

Vergelijking met nieuwe verzekeraars

  • Premies
  • Voorwaarden

NIeuwe beoordeling

Een eerder gekozen dekkingsvariant kan door wijzigingen niet meer passend zijn. Aanpassingen zijn dan nodig. Wij beoordelen, volgens gemaakte afspraak, periodiek of de verzekering nog passend is.

Voorbeeld:

Er kan in het verleden zijn gekozen voor een variant die slechts uitkeert bij ongevallen of kritieke ziekten. Inmiddels is de gezinssituatie veranderd en is er sprake van een grote mate van afhankelijkheid van het inkomen uit de onderneming. Een ruimere dekking is dan beter passend bij de nieuwe situatie. 

Aanpassingen verzekerd bedrag

  • Door wijzigingen in het inkomen van de ondernemer kan het zijn dat het verzekerde bedrag moet worden aangepast. Dit om onder- of oververzekering te voorkomen. 

Optierecht binnen je AOV

  • Uitleg over wat optierecht is en of dit mogelijk is via je verzekeraar kun je via onze pagina raadplegen

Wijziging rechtsvorm

Het gebeurt vaak dat een eenmanszaak wordt voortgezet in een andere rechtsvorm, zoals een BV of een v.o.f.. Dit zijn mutaties waardoor er iets met de AOV moet gebeuren. Wij helpen hierbij.

Zie ook: https://www.aov-zzp.nl/aov-advies/kosten-deskundig-aov-advies 

Hulp bij schadeclaims

  • Wij bieden ondersteuning bij het indienen van een schadeclaim
  • Wij helpen met de in te vullen formulieren
  • Wij helpen met het inschatten van het verwachte inkomensverlies om de kans op terugbetalen te verkleinen
  • Wij berekenen het werkelijke inkomensverlies volgens de polisvoorwaarden van de verzekeraar
  • Wij beantwoorden gestelde vragen vanuit de verzekeraar
  • Wij begeleiden het proces van keuring en / of herkeuring door de keuringsarts (van de verzekeraar)
  • Wij begeleiden het proces van (her-) beoordeling, bijvoorbeeld bij toename van de mate van arbeidsongeschiktheid
  • Wij helpen met mogelijkheden die het herstel bevorderen
  • Wij bemiddelen waar mogelijk bij geschillen over de dekking / uitkering
  • Wij helpen met het invullen van de loonbelastingverklaring die nodig is bij uitkering van schade
  • Wij overleggen indien nodig met de boekhouder of accountant