AOV | Dekkingsmogelijkheden

AOV | Dekkingsmogelijkheden

Op deze pagina beschrijven we welke dekkingsmogelijkheden er zijn. Dit is redelijk technisch beschreven. Wij geven hierover graag nadere uitleg.

Soorten dekking

  • Sommenverzekering
  • Schadeverzekering

Sommenverzekering

  • Een sommenverekering keert een vastgesteld bedrag uit dat er verzekerd is, ongeacht de werkelijk genoten schade. Deze is niet afhankelijk van bijvoorbeeld inkomensafname.  
  • Er moet worden aangetoond dat er sprake is van schade bij een verzekerde situatie. 
  • Bij aanvang is een verzekeraar kritischer omdat het bedrag mogelijk kan afwijken van de werkelijke schade die er geleden wordt
  • Deze verzekering is duurder dan een schadeverzekering, omdat er altijd een uitkering plaatsvindt en geen herberekening op basis van nog genoten inkomen.
  • De uitkering is vaak wel afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Schadeverzekering

  • Een schadeverzekering keert het verzekerde bedrag aan geleden schade uit. Dit is vaak afhankelijk van inkomensverlies.
  • Het inkomensverlies moet worden aangetoond door de verzekerde door het (achteraf) aanleveren van jaarcijfers