AOV | de cijfers

AOV | de cijfers

Psychische problematiek meest voorkomende reden van arbeidsongeschiktheid (bron)

Eind 2013 waren psychische aandoeningen de meest gestelde diagnosen bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij 49% van alle arbeidsongeschikten (WIA/WAO,WAZ en Wajong) was de hoofddiagnose een psychische aandoening. Bij de WIA en WAO zijn psychische aandoeningen voor een groot deel het gevolg van een reactie op ernstige stress, zoals burn-out. Bij de Wajong gaat het voornamelijk om verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen (UWV, 2015).

Redenen waarom ondernemers zich niet verzekeren

AOV_niet_verzekeren_reden.PNG

 

 

Ogenschijnlijk veel psychische problematiek bij jonge WIA'ers

Het lijkt dat jonge mensen relatief vaak in de WIA komen door psychische problematiek. Dat moet enigszins genuanceerd worden. Er zijn inderdaad relatief veel diagnosen met psychische problematiek bij jonge WIA’ers. Toch is de omvang van deze groep in absolute zin ongeveer gelijk aan de wat oudere WIA’ers. Alleen in de groep 55-64 jaar is de instroom vanwege psychische problemen in absolute zin kleiner dan in de jongere leeftijdsgroepen. Als er wordt gekeken naar het aantal instromers ten opzichte van de beroepsbevolking is de instroom wegens psychische problematiek juist wel het hoogst in de oudste leeftijdscategorie. In de groep onder de 35 jaar kwam 0,12% van de beroepsbevolking in 2013 in de WIA wegens psychische klachten en dat liep op met de leeftijd naar 0,19% bij de groep 55- tot 65-jarigen (UWV, 2015).

Oorzaken verzuim verschillen voor mannen en vrouwen

De oorzaken van middellang/langdurig verzuim (langer dan 3 à 4 weken) verschillen voor mannen en vrouwen. De grootste veroorzaker bij mannen is het hebben van 'overige lichamelijke aandoeningen' (40%). Voor vrouwen zijn psychische aandoeningen met 41% de grootste veroorzaker. Voor mannen en vrouwen samen geldt dat 'overige lichamelijke aandoeningen' het grootste aandeel (38,1%) beslaat van het ziekteverzuim. Onder 'overige aandoeningen' worden vooral hart- en vaatziekten (4,9%), maag- en darmklachten (4,8%), neurologische aandoeningen (4,7%), urogenitale klachten (3,8%) en longklachten (3,8%) verstaan (ArboNed, 2015).

Grotere kans op arbeidsongeschiktheid voor ondernemers

Premie voor AOV is fiscaal aftrekbaar, relatief onbekend bij ondernemers.

Jonge ondernemers vaker onwetend over aftrekbaarheid AOV-premie

dinsdag 10 april 2018 09:53 | ">Afdrukken

Meer dan de helft (59%) van de ondernemers tussen de 18 en 34 jaar weet niet dat de premie voor een arbeidsongeschiktheids­verzekering aftrekbaar is bij de belasting. Oudere ondernemers beschikken vaker over deze kennis: van de ondernemers tussen 35 en 49 jaar weet 65% dat de premie voor een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) aftrekbaar is. 

Dat blijkt uit onze Ondernemersbarometer, een onderzoek naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. Aan het onderzoek namen ruim 1100 zzp’ers en mkb’ers deel.

Groot mkb’ers hebben AOV op ordeOndanks dat het merendeel van de ondernemers boven de 35 jaar weet dat de premie voor een AOV aftrekbaar is, kiezen de meeste ondernemers ervoor om geen AOV af te sluiten. Circa 8 op de 10 ondernemers (78%) heeft geen AOV afgesloten. De groot mkb’er blijkt zijn AOV-zaken het beste op orde te hebben; 62% van de ondernemers in het groot mkb is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid ten opzichte van 37% van de klein mkb’ers en 17% van de zzp’ers.

Arbeidsongeschiktheid vaak langdurig en onverwachts“Arbeidsongeschiktheid is geen leuk onderwerp en niemand zit erop te wachten. Toch kan het gebeuren dat je voor een langere periode niet meer kunt werken en vaak is dat dan onverwachts. Een arbeidsongeschiktheids­verzekering zorgt er dan voor dat het inkomen wordt beschermd en er genoeg geld is om deze periode te kunnen overbruggen,” vertelt Geert Deschoolmeester, Head of Market management bij Allianz Benelux.

“Ook de politiek erkent dit en kijkt daarom naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat meer ondernemers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Uit andere onderzoeken blijkt dat té hoge kosten de belangrijkste factor is in het besluit om geen AOV af te sluiten. Gezien de trend dat steeds meer jongeren van 18 tot 35 jaar als zzp’er aan de slag gaan en zij net zo vaak een AOV afsluiten als ondernemers boven de 35 jaar, is aandacht voor deze groep cruciaal. Meer bewustwording van het feit dat de AOV aftrekbaar is, zou een grote groep ondernemers misschien van gedachten kunnen veranderen.”