AOV | Het bemiddelingsproces

AOV | Het bemiddelingsproces

Op deze pagina beschrijven we het bemiddelingsproces van de AOV. Na de inventarisatiefase en de adviesfase volgt de bemiddelingsfase wanneer er wordt gekozen om een AOV af te sluiten. 

Accepteren offerte en voorwaarden 

  • De offerte die gewenst is moet worden ondertekend. Wij verwerken deze tot een aanvraag. Het kan zijn dat wij de aanvraag digitaal verwerken richting de verzekeraar. 
  • De van toepassing zijnde voorwaarden mailen we tezamen met de offerte

Bepalen ingangsdatum

  • We bespreken wat de gewenste ingangsdatum van de verzekering is. De ingangsdatum mag (gemiddeld) niet verder dan 3 maanden in de toekomst liggen, omdat in de tussenliggende tijd de gezondheid kan veranderen. 

Acceptatieproces verzekeraar

Financiële beoordeling

  • Nadat de verzekeraar de aanvraag heeft ontvangen zal er (mogelijk) informatie moeten worden aangeleverd. Wij zorgen hiervoor.

Medische beoordeling

Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring moet altijd eerlijk worden ingevuld. Hier zie je een voorbeeld en hier de toelichting. De gezondheidsverklaring wordt door de verzekeraar per e-mail aangeboden aan de verzekerde / aanvrager. 

Indien de COVID-19 vraag met 'nee' wordt beantwoord (niet meer in quarantaine en/of niet meer in behandeling) dan heeft dit verder geen invloed op de beoordeling.De COVID-19 vraag wordt met ‘ja’ beantwoord als uw klant:

  • positief getest is op het coronavirus en om die reden in quarantaine zit en/of in behandeling is,
  • symptomen heeft die mogelijk wijzen op het coronavirus

Uitsluitingen

Het kan zijn dat een verzekeraar op basis van het eigen beleid of op naar aanleiding van de medische beoordeling een aanbieding doet waarbij er sprake is van uitsluiting van risico's. Wij bespreken deze uitsluitingen dan. Het kan zijn dat juist door deze uitsluitingen de verzekering niet interessant meer is. 

Verhoogde premie

Een verzekeraar kan op basis van de beoordeling ervoor kiezen om de aanvrager wel te verzekeren, maar tegen een verhoogde premie. Wij bespreken dit met de aanvrager.

Geen acceptatie

De verzekeraar kan beoordelen dat het risico te groot is en acceptatie weigeren. 

Gegevens aan verzekeraar aanleveren

Wij leveren de noodzakelijke beoordelingsstukken aan de verzekeraar aan. De gezondheidsverklaring moet zelfstandig worden ingevuld na uitnodiging van de verzekeraar. Wij krijgen geen inhoudelijke informatie van de medisch adviseur op grond van de privacywetgeving. 

De polis controleren

Nadat de polis tot stand is gekomen controleren we of deze overeenkomstig de aanvraag is. Na onze controle bieden we deze aan onze relatie aan. 

Melden aan accountant

We adviseren onze relaties om het afsluiten van een AOV altijd direct te melden aan de accountant. De premies zijn fiscaal aftrekbaar.