AOV | Het adviesproces

AOV | Het adviesproces

Hier beschrijven we hoe de gegevens vanuit de inventarisatie leidt tot een advies. De stap hierna is bemiddeling. als er voor een AOV wordt gekozen. 

Onze werkwijze

Wij hebben er bewust voor gekozen om altijd maatwerk te leveren. Geen verkorte vragenlijsten waarna je een product aangeboden krijgt. De gevolgen van foutieve antwoorden en op basis daarvan het afsluiten van een verkeerde verzekering vinden wij te groot. Het inventarisatieproces gevolgd door het adviesproces zijn vrij uitgebreid. WIj willen er zeker van zijn dat alle relevante informatie bij ons bekend is. 

Wanneer een ondernemer bij ons een hypotheek afsluit dan zijn veel gegevens bij ons al bekend. Wij bieden deze ondernemers dan ook altijd aan om ook ons de opdracht te geven om direct voor hen een advies uit te werken met betrekking tot een AOV. 

Privacy

Hier kun je onze privacyverklaring lezen

Samenwerking met accountant

Waar mogelijk of nodig werken we samen met de boekhouder. Denk aan de situatie waarbij het te verzekeren inkomen moet worden bepaald. De informatie van de accountant moet altijd, over en weer, via onze relatie verlopen. 

Verwerken inventarisatiegegevens

De gegevens van de inventarisatie verwerken we in onze software zodat we een uitgebreide vergelijking kunnen maken van aanbieders die passend zijn. 

Verzekeraars vergelijken

We beschikken over diverse mogelijkheden om alle actuele voorwaarden van verzekeraars te kunnen vergelijken. Door het volledig verwerken van alle geuite wensen en eisen waarborgen we een passende offerte. Bij de keuze van de verzekeraar houden we ook rekening met de voorwaarden, de kwaliteit van dienstverlening en overige services. Niet alleen de premie is bepalend.

Diverse verzekeraars passen kortingen toe voor nieuwe relaties. Niet alleen voor startende ondernemers. Daarom kan het ook lonend zijn om als je al langere tijd een verzekering hebt lopen deze periodiek te laten beoordelen. Wij doen dit voor al onze relaties met een AOV. 

Rapportage maken

Wij maken een rapportage waarin ons advies terug te lezen is. Wij verzoeken om deze rapportage voor akkoord te ondertekenen. Op deze manier weten wij zeker dat de door ons gehanteerde uitgangspunten juist zijn en daardoor weet onze klant zeker dat het gegeven advies passend is. Deze rapportage is ons advies. De rapportage is geschreven in duidelijke taal. 

Uiteraard is het mogelijk om af te wijken van ons advies en voor een andere dekking of verzekering te kiezen. Wij leggen dan vast wat de gevolgen zijn voor het inkomen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid en dat deze gevolgen voldoende duidelijk zijn gemaakt en dat hier bewust voor gekozen is om dit risico te accepteren, afwijkend van het door ons gegeven advies. 

Het is mogelijk dat er keuzes moeten worden gemaakt die afwijkend zijn van de eisen en doelstellingen. Bijvoorbeeld vanwege de hoogte van de premie. Wij leggen dit vast in de rapportage. 

Offerte (s) maken en keuze voor offerte

Wij zijn van mening dat in beginsel de wensen en eisen volledig moeten worden ingevuld. Echter, het kan zijn dat hierdoor de premie te hoog wordt. Wij maken graag meerdere berekeningen / offertes om het verschil in premie inzichtelijk te maken. Het is altijd beter om een iets mindere dekking te nemen dan om helemaal geen voorziening te treffen. Het is vaak goed mogelijk om in de toekomst de dekking te verbeteren. 

Premiebetaling

Er zijn verzekeraars die korting geven op de premie bij jaarbetaling. Als dit het geval is, dan laten we dit weten, zodat hiervoor kan worden gekozen.

Nut en noodzaak

Zie cijfers en hier: https://movir.nl/orienteren/vooroordelen-over-AOV/ 

Akkoord geven op offerte

Als er akkoord wordt gegaan met de offerte, eventueel na aanpassingen, volgt de aanvraag. Dit heet de bemiddelingsfase

Toezichthouder over advies

De toezichthouder AFM heeft vastgesteld dat er vaak geen goed advies wordt gegeven. Wij hebben in onze processen gewaarborgd dat we alle aanbevelingen hebben overgenomen. Hier kun je meer lezen over wat de toezichthouder van mening is

Het adviseren op het gebied van AOV's wordt beoordeeld als complex en impactvol. Daarom zijn goede processen noodzakelijk. Het geven van snelle indicatie vinden wij per definitie niet passend. Wij geven alleen advies op basis van volledig doorlopen eerdere stappen.

Vergelijken met huidige verzekering

Ondernemers die al een AOV hebben kunnen deze oversluiten naar een andere verzekeraar. Hierbij is het van belang dat dit een voordeel oplevert. Dit kan zijn een lagere premie, maar ook betere voorwaarden is een goede aanleiding om de bestaande verzekering over te sluiten. In ons advies laten we duidelijk naar voren komen wat de verschillen zijn en op welke punten een nieuwe verzekering van meerwaarde is. Wanneer een bestaande verzekering goed is, dan zeggen we dat ook. Wij bieden dan aan om de bestaande verzekering door ons te laten beheren, zodat we kunnen waarborgen dat deze verzekering ook in de toekomsti passend blijft.