De werkloosheidsverzekering (Credit Life)

De werkloosheidsverzekering

Iedereen die in loondienst werkt loopt het risico ooit werkloos te raken. De financiële gevolgen van het inkomensverlies dat hiermee gepaard gaat kunnen zeer ingrijpend zijn. Het is vooraf echter niet te voorspellen wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt, dus goed advies op dit gebied is belangrijk. Wij weten alles van de sociale wetgeving en met deze kennis zijn wij in staat de lastige wet- en regelgeving voor je te verduidelijken, in beeld te brengen wat de situatie is bij werkloosheid, te bespreken wat de wensen zijn en uiteindelijk een passende verzekering te adviseren. 

Je bent nooit verplicht om een verzekering af te sluiten. Wij zijn vanuit de wetgeving en onze zorgplicht verplicht om inzicht te bieden van het mogelijke risico dat je loopt bij werkloosheid. Op basis van deze informatie kun je een weloverwogen keuze maken om wel of geen verzekering af te sluiten.

Een werkloosheidsverzekering is vrijwel alleen maar af te sluiten in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is niet mogelijk een werkloosheidsverzekering af te sluiten op het moment dat er ontslag is toegezegd. Wanneer er reorganisaties zijn aangekondigd en nog niet individueel ontslag is toegezegd, dan is het ook al lastig om je te verzekeren. Zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent. 

Verzekeringsvoorwaarden

Een werkloosheidsverzekering kent veelal een wachttermijn en een beperkte uitkeringsduur. Denk hierbij aan een wachttermijn van 2 maanden en een maximale uitkeringsduur van 24 maanden. De verzekering is afhankelijk van het verkrijgen van een WW-uitkering.