Werkloosheid | De begrippen

Werkloosheid | De begrippen

Werkloosheid kan ertoe leiden dat er betalingsproblemen ontstaan. Het is belangrijk om het risico van werkloosheid te beoordelen. De hoogte van het inkomen bij werkloosheid van fors afnemen. Wanneer er geen eigen middelen zijn om het inkomensverlies op te vangen kan het verstandig zijn om een verzekering af te sluiten die het inkomen aanvult bij onvrijwillige werkloosheid. Hier beschrijven wij hoe de Werkloosheidswet (WW) werkt en wat de hoogte en duur van de uitkering is. Daarnaast worden hier de belangrijke begrippen uitlegd. We verwijzen verder ook naar externe websites, zoals de website van de Rijksoverheid en die van het UWV.

Begrippen met betrekking tot de WW-uitkering

Hieronder staat een aantal belangrijke begrippen met betrekking tot de WW-uitkering

Wekeneis

Heb je in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag)? Dan voldoe je aan de wekeneis. Je krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur je per week werkte in die 26 weken.

Jareneis

Voldoet je aan de wekeneis én heb je de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heb je deze kalenderjaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoe je aan de jareneis en krijg je een verlengde uitkering.

Arbeidsverleden

Het arbeidsverleden bestaat uit het feitelijk arbeidsverleden en het fictief arbeidsverleden

  • Feitelijk arbeidsverleden

Tot 1 januari 2013 telt een jaar mee als arbeidsverleden als je in dat jaar over ten minste 52 dagen SV-loon heeft ontvangen. Het maakt niet uit hoeveel uur je per week werkte en of je het hele jaar gewerkt hebt. Het jaar waarin de WW-uitkering begint, telt niet mee. Vanaf 1 januari 2013 gebruiken we niet langer het aantal dagen waarover je SV-loon ontvangen hebt In plaats daarvan gebruiken we uren waarover je SV-loon hebt ontvangen. Dit worden ook wel verloonde uren genoemd. Een jaar telt mee als je over 208 of meer uren in dat jaar SV-loon ontvangen hebt. Heb je in een kalenderjaar niet gewerkt, of minder dan 52 dagen SV-loon gekregen? Of na 1 januari over minder dan 208 uren SV-loon ontvangen? Dan kan dat jaar soms toch (gedeeltelijk) meetellen. Bijvoorbeeld als je onbetaald verlof had, of een kind verzorgde.

  • Fictief arbeidsverleden

Het fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat je 18 werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of je in die periode wel of niet gewerkt hebt. 

Basisuitkering

De basisuitkering krijg je altijd wanneer je minimaal 26 van de laatste 36 weken hebt gewerkt. Je ontvangt dan 75% van je laatst verdiende salaris aan WW-uitkering. Vanaf 2016 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Werkloosheidswet. De maximale uitkeringsduur wordt hierbij geleidelijk teruggebracht van 38 maanden naar maximaal 24 maanden (tot 2019). 

Vervolguitkering

Je ontvangt de vervolguitkering van maximaal 35 maanden wanneer je ook voldoet aan de jareneis. De hoogte van de vervolguitkering is 70% van je laatste verdiende salaris. Na het recht op een uitkering uit de Werkloosheidswet volgt een uitkering van de Wet Werk en Bijstand. Afhankelijk van overig inkomen (bijvoorbeeld een partner) en/of vermogen ontvangt u dan een bijstandsuitkering.

(Maximum) dagloon

De hoogte van je uitkering wordt berekend met het dagloon. Het dagloon is het loon dat je gemiddeld per dag verdiende in het dienstverband waaruit je werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald, het SV-loon. 

Niet alleen je bruto maandsalaris telt mee in het SV-loon. Ook vaste onderdelen van het loon als bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee. 

Het UWV berekent het dagloon op basis van het loon dat je in een periode van 1 jaar verdiende. Die periode eindigt op de laatste dag van de op 1 na laatste volledige maand of de op 1 na laatste volledige vierwekenperiode voordat je werkloos werd. Er is dus altijd 1 volledige maand of vierwekenperiode die niet meetelt. Het UWV deelt dit berekende totale SV-loon door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar). Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon. Is je dagloon hoger? Dan gaat het UWV bij het berekenen van de hoogte van de uitkering van het wettelijk maximumdagloon. Het dagloon wordt in januari en juli aangepast aan de stijging van de gemiddelde lonen (indexering).

Vereisten voor een WW-uitkering

  • Verzekerd voor een WW-uitkering (in loondienst)
  • Verlies van minimaal 5 arbeidsuren per week
  • Direct beschikbaar voor betaald werk
  • In laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt.
  • Geen schuld / niet verwijtbaar werkloos

Filmpjes over WW-uitkering