De gelijkblijvende risicoverzekering

De gelijkblijvende risicoverzekering

Deze verzekering keert bij gedurende de hele looptijd hetzelfde verzekerde bedrag uit. Omdat je vaak aflost op de hoofdsom van de hypotheek kan deze verzekering als luxe kunnen worden gezien. 

Deze variant is vooral aantrekkelijk voor mensen die bijvoorbeeld:

  • Maximale zekerheid willen
  • Een (deels) aflossingsvrije hypotheek hebben
  • Verwachten in de toekomst nog een keer door te stromen naar een duurdere woning waarbij een hogere financiering nodig is
  • Onzeker zijn over hun toekomstige gezondheid
  • Geen of weinig partnerpensioen hebben
  • Verwachten van baan te verwisselen in de toekomst (met als mogelijk gevolg dat het partnerpensioen afneemt / vervalt)

Er zijn derhalve genoeg redenen om voor deze variant te kiezen.