De gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring

Bij de aanvraag van een levensverzekering moet er een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Wij krijgen hier veel vragen over. De meest gestelde vragen over de gezondheidsverklaring staan hieronder met de antwoorden. De basis is dat de gezondheidsverklaring juist en volledig wordt ingevuld. 

Wat is een gezondheidsverklaring?

Dat is een door het Verbond van Verzekeraars opgestelde vragenlijst met vragen over de gezondheid, leefwijze, lengte en gewicht en het medische verleden. Een voorbeeld kun je hieronder downloaden. 

Wie moet de gezondheidsverklaring invullen?

Je moet zelf de gezondheidsverklaring invullen. Dus niet de huisarts of een specialist.

Wanneer moet je de gezondheidsverklaring invullen?

Bij de aanvraag van een levensverzekering moet deze verklaring worden ingevuld. Wanneer er sprake is van een medisch verleden of wanneer er bijzonderheden zijn ten aanzien van de gezondheid dan willen wij dit altijd zo vroeg mogelijk in het adviesproces weten. 

Heeft iedere verzekeraar dezelfde gezondheidsverklaring?

Nee. De basis is het model van het Verbond van Verzekeraars, maar verzekeraars kunnen extra vragen stellen.

Wat gebeurt er met de gezondheidsverklaring?

Nadat de verklaring is ingevuld zal deze tezamen met de aanvraag naar de verzekeraar worden verzonden. De medische afdeling zal de antwoorden beoordelen en bepalen wat er daarna gebeurt. Zie hier meer informatie over het proces.

Waarin verschillen verzekeraars qua gezondheidsverklaring?

Steeds meer verzekeraars zijn overgestapt naar een online proces. Je ontvangt een link naar een beveiligde omgeving waar je online de antwoorden kunt geven op de gestelde vragen. Er zijn ook verzekeraars die nog steeds alleen een papieren versie accepteren.

Moet ik volledig eerlijk zijn?

Ja. Het (bewust) foutief invulen van onjuiste antwoorden brengt grote risico's met zich mee. Wanneer later blijkt dat er sprake is van een valse verklaring, dan kan de uitkering worden geweigerd of verlaagd. Daarnaast kan een verzekeraar melding doen in het frauderegister.

Ik rook maar af en toe, moet ik dat dan melden?

Ja, als je 1 sigaret hebt gerookt de afgelopen 2 jaar dan word je gezien als roker.

Kan de verzekeraar erachter komen wanneer ik verklaar niet te roken, terwijl ik wel rook?

Ja, er kan worden verzocht om een bloedproef waarbij er wordt getest op cotinine, de afbraakstof van nicotine.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van het niet melden van roken?

Bij overlijden kan er onderzoek worden gedaan naar de doodsoorzaak. Is deze redelijkerwijs te relateren aan rookgedrag, dan kan de uitkering fors worden beperkt. Denk aan een inhouding tot 50% van het verzekerde bedrag!

Wat als ik de naam niet meer weet van een specialist die me vroeger behandeld heeft?

Noteer altijd de naam van het ziekenhuis en de afdeling waarbij er een behandeling heeft plaatsgevonden.

Wat als ik niet meer precies weet wanneer ik een bepaalde ziekte, aandoening of behandeling heb gehad?

Schat de periode dan zo goed mogelijk,

Wat wordt bedoeld met "administratief werk"?

Al het kantoorwerk wordt gezien als "administratief werk". 

Filmpje Scildon, waarom een gezondheidsverklaring?


Filmpje Scildon, instructie invullen digitale gezondheidsverklaring