De partnerverklaring

De partnerverklaring

De partnerverklaring wordt ook wel eens weduweverklaring genoemd. Doelstelling van deze verklaring is dat aan de geldverstrekker en de verzekeraar wordt gemeld dat een eventuele uitkering van een levensverzekering wordt betaald aan de begunstigde, vrijwel altijd de partner, die zichzelf vervolgens heeft verplicht het uitgekeerde bedrag door te betalen aan de geldverstrekker in de rol van pandhouder. 

HIerbij is het wezenlijke verschil met verpanding zonder deze verklaring dat de hoogte van de nalatenschap van de partner hierdoor wordt beïnvloed. De invloed van deze verklaring is erg complex om uit te leggen. Een concreet en passend advies is nauwelijks te geven, omdat het (eventueel) te bereiken fiscale voordeel in grote mate afhankelijk is van het moment van overlijden van de langstlevende partner. 

Over dit onderwerp schrijven we binnenkort meer op onze website. Tot dat moment geven wij geen advies over het wel of niet invullen van deze verklaring.