De uitvaartverzekering | De kinderdekking

De uitvaartverzekering | De kinderdekking

Bij een uitvaartverzekering is het mogelijk om je kind (-eren) zelfstandig te verzekeren of om mee te lateb verzekeren. . We leggen hier uit hoe de kinderdekking precies werkt en welke mogelijkheden je hebt. Er is geen sprake van een gratis kinderdekking, maar de premie voor een kinderdekking is zeer laag. Waar hier kind staat kan ook worden gelezen kinderen (meervoud)

Basisdiensten

De basisdiensten zijn de diensten zoals omschreven in de voorwaarden van het dienstenpakket van de verzekeraar. Het volledige pakket aan basisdiensten wordt aangeboden indien de verzekerar de uitvaart verzorgt van een kind, geboren of ongeboren. Wanneer de uitvaart niet door de verzekeraar wordt uitgevoerd, dan wordt er een bedrag tot  € 2.761,= aangeboden als tegemoetkoming. De uitgaven moeten dan wel betrekking hebben op de diensten die zijn beschreven als basisdiensten van de verzekeraar.

Zwanger

Bij zwangerschap is het ongeboren kind meeverzekerd. Dit voor de basisdiensten. Dit geldt ook vóór 24 weken zwangerschap. 

Aanmelden kind

Een kind is de eerste 60 dagen na de geboorte automatisch verzekerd voor de basisdiensten. Deze dekking vervalt na 60 dagen. Een kind moet worden aangemeld / bijgeschreven. Hieronder staat beschreven welke mogelijkheden er zijn voor het verzekeren van een kind. Een kind kan tot maximaal 3 maanden voor de 25-jarige leeftijd wordt aangemeld. 

Grootouders

Grootouders die een uitvaartverzekering hebben kunnen een kleinkind ook tegen de dezelfde voorwaarden meeverzekeren op hun polis. 

Kind wordt als mede-verzekerde aangemerkt op de polis 

Er moet voor een kind een kinderpremie worden betaald. Deze is laag. De kinderpremie wijzigt vanaf het moment dat het kind 25 jaar is. In dat jaar wordt de premie omgezet naar een volwassenenpremie. Het kind mag op de polis blijven staan als verzekerde. Er wordt een brief verzonden vlak voor het moment dat een meeverzekerd kind 25 jaar wordt om aan te kondigen dat er een volwassenpremie betaald moet gaan worden. Ook wordt er gevraagd of de wens is om een kind een eigen polis te geven. De premies zijn vanaf het moment dat een kind 25 jaar is hetzelfde voor een eigen polis of als meeverzekerde op de polis van ouders. 

Kind krijgt eigen polis, na te zijn meeverzekerd geweest op de polis van ouders

Een minderjarig kind wordt meeverzekerd op de polis van een (meerderjarige) ouder. Vanaf het moment dat het kind 18 is, is het mogelijk om het kind een eigen polis te geven. Het kind moet worden overgeschreven. Vanaf dat moment moet er voor het kind zogenaamde volwassenenpremies worden betaald. Het is mogelijk om verzekerd te blijven op de polis van ouders, met de kinderpremies, tot de leeftijd van 25 jaar. 

Kind krijgt direct eigen polis

Er moet eerst een aanvraag worden gedaan, waarbij het kind mede-verzekerde is op een polis. Daarna kan het kind worden afgescheiden. Dit kan via Mijn DELA, of wij kunnen dit verzorgen.

Verschil tussen mede-verzekerde zijn en het hebben van een eigen polis

Wanneer een kind meeverzekerd is, dan is er geen sprake van een waarde-opbouwende polis. Wanneer het kind (later) een eigen polis krijgt (of de volwassenenpremie gaat betalen) dan gaat de polis wel waarde opbouwen. Wanneer het kind direct een volwassenenpremie gaat betalen, dan bouwt de verzekering wel waarde op. Overigens is de omschrijving volwassenenpremie wat onduidelijk. Er is sprake van een leeftijdsafhankelijke premie, passend bij de leeftijd van het kind. 

Poliskosten

Er is sprake van eenmalige poliskosten van € 3,50 bij het starten van een polis of het opstarten van een eigen polis voor een kind.  

Conclusies met betrekking tot de te maken keuzes

  • Er moet worden gekozen voor het meeverzekeren van het kind met een basisdekking of een aanvullende dekking
  • Er moet worden gekozen voor het verzekeren op basis van een kinderpremie of een volwassenenpremie. Anders gezegd: wel of geen waardeopbouw
  • Er moet een keuze worden gemaakt om het kind een eigen polis te geven (overschrijven) of het kind meeverzekerd te laten zijn op de polis 

De beschreven voorwaarden hierboven betreffen de voorwaarden behorende bij de DELA Uitvaartverzekering.