De uitvaartverzekering | De premie

De uitvaartverzekering | De premie

De premie voor een uitvaartverzekering is afhankelijk van een aantal factoren. Deze worden hier beschreven

Aanvangsleeftijd

Hoe jonger je begint met de verzekering, hoe lager de premie is. Enerzijds omdat de kans op overlijden kleiner is, anderzijds, omdat je direct begint met het opbouwen van waarde. 

Wel op geen waardeopbouw (voor kinderen)

Wanneer een kind wordt meeverzekerd op de polis, tegen betaling van de kinderpremie, vindt er geen waardeopbouw plaats. De premie is hierdoor lager dan bij een waardeopbouwende polis. 

Premiebetaalduur

Bij de verzekering heb je de keuze voor levenslange premiebetaling of betaling tot een vaste eindleeftijd. 

Koopsom of periodieke betaling

Je kunt premies in 1x betalen (koopsom) of periodiek. Hierbij heb je keuze uit een maandpremie, betaling per kwartaal, half jaar of jaar. 

Waardevastheid

De premie wordt ieder jaar aangepast. Dit op basis van de ontwikkelingen van de uitvaartkosten. Hierdoor kan het verzekerde bedrag waardevast worden gehouden. 

(Aanvullend) verzekerd kapitaal / dienstenpakket

Winstdeling

Betaalwijze

De premies voor de uitvaartverzekering worden altijd automatisch geïncasseerd vanaf het opgegeven bankrekeningnummer. 

Voorbeeld van de ontwikkeling van premie bij een verzekeraar met en zonder winstdeling

premiestijging_met_en_zonder_winstdeling.PNG