De uitvaartverzekering | DELA Depositofonds

De uitvaartverzekering | DELA Depositofonds

Hier geven we uitleg over het DELA Depositofonds. In dit fonds worden gelden gestald die afkomstig zijn uit een eenmalige storting. Het betreft geen verzekering van een uitvaart. Het is bedoeld om een bedrag weg te zetten dat vrijkomt bij overlijden ten behoeve van een uitvaart. Ook wordt de opgebouwde waarde van een premievrij gemaakte polis hierin gestort. 

Voorwaarden

Er is geen beperking van leeftijden. De uitvaartverzekering heeft als uiterlijke aanvangsleeftijd 75 jaar. 

Voor wie

Mensen die nog geen voorziening hebben getroffen voor hun uitvaart en bijvoorbeeld vanwege medische redenen een hogere premie moeten betalen. Of te oud zijn voor een verzekering. Het minimale aanvangsbedrag is € 3.500,=

Kenmerken

De vergoeding op het in het depositofonds gestorte bedrag bedraagt altijd minimaal 3% en maximaal 6% op jaarbasis. 

Fiscaal

Er geldt geen vrijstelling in Box III voor het gestorte bedrag, in tegenstelling tot de waarde in een uitvaartverzekering, waarvoor er wel een fiscale vrijstelling in Box III is. 

Informatievoorziening

Je krijg jaarlijks een overzicht van de opgebouwde waarde op het deposito. 

Bijzonderheden

Het DELA Depositofonds valt niet onder het depositogarantiestelsel. Wel is er de zekerheid die er wordt gekozen vanuit de verzekeringen.