De uitvaartverzekering | Het bemiddelingsproces

De uitvaartverzekering | Het bemiddelingsproces

Hieronder beschrijven we hoe het bemiddelingsproces van de uitvaartverzekering verloopt. Ook geven we aan welke gegevens we nodig hebben. Dit proces volgt op het de inventarisatie- en adviesfase. 

Benodigde stukken en informatie

 • Geldig legitimatiebewijs van de aanvrager
 • Geldig legitimatiebewijs van de verzekerde (n)
 • Gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Opgave IBAN, van waar de premie kan worden afgeschreven
 • Burgerservicenummer
 • Burgerlijke staat
 • Beantwoording vragen over gezondheid van de verzekerden

Werkzaamheden

In de periode na 01-10-2018 gaan we documentatie aanbieden via een Digimap., We gaan stoppen met het mailen van documenten. 

 • We bespreken alles over de te maken keuzes
 • We verwerken deze keuzes naar een offerte
 • We mailen de offerte naar onze klant
 • We mailen de Algemene voorwaarden 
 • We mailen de voorwaarden van het gekozen product 
 • We mailen eventuele brochures
 • We beantwoorden vragen over de offerte
 • We zorgen voor de aanvraag richting de verzekeraar
 • We bewaken dat de aanvraag tijdig wordt verwerkt
 • We controleren de polis
 • We mailen de polis naar onze klant
 • We versturen de factuur voor onze verrichte werkzaamheden

Administratie

 • We leggen de gecontroleerde polis vast in onze klantadministratie

Productinformatie

Op deze pagina tref je alle informatie aan over de producten. Deze kun je hieronder downloaden